31
03 2016
755

”Monitorul Fiscal FISC.MD” – 5 ani alături de contribuabilii onești

La data de 30 martie 2011 a fost înregistrată Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.MD”. Ținem să ne exprimăm recunoștința fața de abonați, parteneri și prietenii ai revistei, care, fiind partea comunității contribuabilii onești, ne susțin și ajută în ceea ce facem pentru binele nostru comun. Cu 5 ani în urmă ne-am stabilit sarcina să elaborăm și dezvoltăm o platformă de comunicare între stat și mediul de afaceri, care se realizează prin prezentarea poziției oficiale a Serviciului Fiscal de Stat asupra aplicării normelor legislative, asigurarea prin aceeași procedură a răspunsurilor oficiale la întrebările parvenite prin site-ul www.monitorul.fisc.md, organizarea evenimentelor în cadrul cărora se discută problemele din domeniul politicii și administrării fiscale. Astfel, fiind o sursă sigură de informație oficială și veridică pentru toți contribuabilii, totodată, am izbutit să fim implicați într-un schimb de opinii între stat și mediul de afaceri, prin diferite instrumente. Prima masa rotundă ”Reforma administrării fiscale: realizări și perspective” a fost organizată la data de 13 decembrie anul 2011 în comun cu IFPS și Î.S. ”Fiscservinform” cu susținerea Fondului Monetar Internațional și Proiectului USAID/BIZTAR. Rezultatul convocării din 2011 prevedea formarea opiniei publice și generarea propunerilor pentru modificarea Codului Fiscal, dezvoltînd un cadru legal bazat pe principii transparente și performante de administrație fiscală. În opinia organizatorilor și participanților la masa rotundă, ”acest eveniment constituie un mediu profesionist de colaborare continuă dintre Serviciului Fiscal de Stat și mediul de afaceri din Republica Moldova, întrucît se bazează pe discuții amicale de colaborare și înțelegere reciprocă”. La 20 mai 2014, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” şi A.O. „Monitorul Fiscal FISC.md” în parteneriat cu Proiectul USAID/BRITE și cu susținerea Fondului Monetar Internaţional au desfăşurat masa rotundă cu genericul „Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabilului”. Scopul acestui eveniment s-a axat pe prezentarea unei sinteze a realizărilor autorităţii fiscale în sensul implementării Planului de dezvoltare specificat şi obiectivele strategice preconizate de atins în perioadele viitoare. Participanţii întrevederii din anul 2014 au apreciat calitatea discuţiilor, specificînd că asemenea gen de evenimente este necesar să fie organizate şi pe viitor. În opinia lor, pe această cale în societate va fi generat un curent mediatic pozitiv reformei SFS, care va aduce doar beneficii economiei naţionale, deoarece va contribui la majorarea conformării contribuabililor şi reducerea decalajului fiscal. În rezultat, vor creşte încasările la buget, ceea ce va permite autorităţilor statului să dezvolte politici economice şi sociale în beneficiul societăţii Republicii Moldova. De atunci, s-au schimbat unele din abordările și instrumentele utilizate de Serviciul Fiscal, acesta orientându-se spre ridicarea calității deservirii, ceea ce aduce beneficii contribuabililor, altele rămînînd pentru discuțiile viitoare. Echipa ”Monitorul Fiscal FISC.MD” a creat mai multe posibilități și instrumente operative pentru o comunicare și schimb de opinii. În aprilie 2014 am lansat versiunea electronică a revistei ”Monitorul Fiscal FISC.MD” – www.monitorul.fisc.md , prin care am făcut posibil acest schimb de opinii, acest dialog despre care s-a discutat în cadrul evenimentelor din anii 2011 și 2014. Puteți lăsa un comentariu la toate materialele publicate pe site-ul sus-numit, ori să propuneți pentru discuții pe Forum orice subiect fiscal sau contabil. La fel, prin intermediul site-ului puteți adresa întrebarile dumneavoastră, la care o să primiți un răspuns calificat elaborat de către expertul nostru fiscal Procopie Duca sau unul din autorii revistei, fiind din cadrul SFS sau din afara instituției. Vă indemnăm să luați parte la dialogul propus prin intermediul www.monitorul.fisc.md pentru a promova ideile constructive spre binele comun. Prima masa rotundă ”Reforma administrării fiscale: realizări și perspective”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.