05
08 2019
761

Monitorul fiscal nr. 5(53): contabilitatea costurilor de producție, în prim-plan

În curând va ieși de sub tipar nr. 5 (53) al P.P „monitorul fiscal fisc.md”, în care, tradițional, veți găsi informații importante, actuale și veridice pentru activitatea Dvs. În primul rând, în această ediție veți avea posibilitatea să aflați aspecte practice ale contabilității costurilor de producție și calcularea costului produselor fabricate. Articolul, elaborat de Ecaterina Cechina și Iuliana Țugulschi, este publicat în rubrica Contabilitate practică. Totodată, în această rubrică sunt publicate următoarele materiale:
 • Particularitățile contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat sub formă de concesiune, autor șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, MF, Lidia Foalea
 • Tranziția la IFRS 16 „Contracte de leasing”: aspecte practice, autor Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima
 • Бухгалтерский учет операций Dropbox, autor Ludmila Lapițcaia
 • Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut, autori Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Резерв по выплате отпускных пособий в соответствии с положениями МСФО и НСБУ, elaborat de Ludmila Lapițcaia
 • Modul de contabilizare a pensiei de întreținere a copiilor minori și copiilor majori inapți de muncă, autor Marina Brihuneț
În rubrica Practica fiscală, publicăm următoarele două articole:
 • Начисление и декларирование амортизации индивидуальными предпринимателями за 2018 год: некоторые аспекты, elaborat de Galina Șpac
 • Regimul TVA pentru serviciile de transportare a mărfurilor în ZEL, autor Roman Vieru
În rubrica Contabilitatea în sistemul bugetar, de data aceasta vă propunem următoarele două materiale
 • Contabilitatea mijloacelor fixe în entitățile bugetare: aspecte practice, probleme și soluții, autor Elena Taban
 • Modul de transmitere a bunurilor proprietate publică: proceduri aferente, autori Veronica Ursu și Ana Litocenco
După cum v-am promis anterior, continuăm publicarea materialelor ce țin de aspectele contabile și fiscale ale activității tur-operatorilor. În această ediție, în rubrica Sectorul turismului, vă propunem următoarele două articole:
 • Затраты в туристическом бизнесе: калькуляция себестоимости и бухгалтерский учет, autori Natalia Zlatina și Mihail Manoli
 • Servicii turistice – aspecte fiscale privind impozitarea cu TVA, elaborat de Veaceslav Ciobanu
În rubrica Consultații juridice, unde sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară vă propunem:
 • Metode alternative de soluționare a conflictelor între agenții economici în procedură extrajudiciară, Victoria Belous
 • Recuperarea prejudiciului adus de vânzător, autor Marin Morcov
 • Modalitatea de informare a contribuabilului despre inițierea controlului fiscal, autori Victor Sârbu și Oxana Zănoagă
 • Amenda pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medical, scris de Valeria Nedelea
În rubrica Expert venim cu următoarele două materiale:
 • Новое в бухгалтерском учете с 1 января 2019 г.: что нужно знать каждому бухгалтеру, elaborat de Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu
 • Politica de discount în condițiile unui credit comercial, autori Valentina Paladi și Lica Erhan
În rubrica recent creată - Achiziții publice, vă propunem să aflați mai multe aspecte despre demonstrarea capacității economice/financiare și/sau tehnice/profesionale în cadrul procedurilor de achiziții publice: susținerea din partea terților, elaborat de Alexandru Ciuș și Iacob Plămădeală, consilieri pentru soluționarea contestațiilor. În rubrica Microfon, unde prezentăm opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, publicăm materialul intitulat Налогообложение доходов физических лиц: заработная плата и дивиденды, elaborat de Liliana Agarcova. În rubrica Întrebări și răspunsuri, vă propunem mai multe răspunsuri acordate de Andrei Nevreanschi, la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare:
 • Вычет НДС, начисленный на сумму таможенного сбора при импорте товаров
 • НДС на продукцию собственного производства, используемую в производственном процессе
 • НДС при импорте услуг по продвижению товара
 • Водоснабжение садоводческого товарищества и НДС
 • Корректировка НДС при списании товара, по которому НДС не был отнесен на вычет
 • Авансовые платежи и корректировка исчисленных обязательств по НДС
 • Приобретение товаров онлайн за границей и НДС
 • Налоговая накладная на приобретенные на сайтах товары
 • Услуги по доставке товаров и налоговая накладная
 • НДС при поставке резидентом нерезиденту товаров, приобретенных за рубежом
 • Ставка НДС при поставке электронных услуг резиденту ЗСП
Tot în această rubrică mai găsiți câteva materiale elaborate de Petru Griciuc și Valeriu Severin:
 • Descărcarea acumulatorului MCC și neeliberarea bonului de casă
 • Impozitarea premiilor, oferite în cadrul campaniei promoționale
 • Deducerea cheltuielilor pentru amenajarea parcelei cu flori
 • Corectarea erorii comise la plata impozitului funciar
 • Deducerea cheltuielilor de reparație ca urmare a calamităților naturale
 • Cazarea specialiștilor și cheltuielile de reprezentanță
De asemenea, în Întrebări și răspunsuri, mai publicăm două articole elaborate de inspectorul principal al Direcției asistență contribuabili, SFS, Daniela Gulea ce se referă la Impozitarea plăților în folosul persoanelor contractate pe o perioadă determinată și Impozitarea instituțiilor de învățământ. Totodată, în această ediție venim cu o noutate – rubrica Ultima pagină, pregătită de Veronica Sirețeanu, care vă propune curiozități, pagini din istorie, precum și un crossword contabil.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.