28
12 2015
1077

MTID propune menținerea a două întreprinderi din domeniu sub tutela statului

Întreprinderea de Stat ”Moldaeroservice” ar putea să fie inclusă în Lista bunurilor nepasibile de privatizare, prevăzută în Anexa la Legea din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor propune completări în acest sens în Lista nominalizată, pornind de la specificul întreprinderii. ”Moldaeroservice” a fost fondată în anul 1995. Aceasta prestează servicii importante şi de perspectivă pentru economia naţională. Printre ele se înscriu serviciile aeriene căutare-salvare, serviciul „Aviasan”(ambulanţa aeriană), servicii aerochimice. În prezent, întreprinderea este unicul furnizor autorizat în prestarea serviciilor agrochimice pe teritoriul Republicii Moldova, cu o experienţă de peste 45 ani în prestarea acestor servicii, utilizând elicoptere MI-2. De asemenea, S.A. ”Moldaeroservice” este antrenată în efectuarea operațiunilor de supraveghere. MTID este de părere că aceste activității specifice, desfășurate de Î.S. "Moldaeroservice”, dar şi patrimoniul de care dispune întreprinderea constituie motive întemeiate de includerea acesteia în Lista bunurilor nepasibile de privatizare. Cu atât mai mult, că Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice stabilește că, nepasibile de privatizare sunt întreprinderile de stat, care exploatează bunurile transportului aviatic de interes naţional ori local. Ministerul Transporturilor și Infrastructuri Drumurilor mai solicită includerea în Lista bunurilor nepasibile de privatizare și a S.A. "Gara Nord". Societatea de Acţiuni “Gara Nord” a fost fondată în anul 2004 la iniţiativa Guvernului, în cadrul procesului de reorganizare a reţelei naţionale de transport rutier, precum şi în contextul măsurilor de legalizare a traficului de pasageri. S.A. "Gara Nord" prestează servicii de deservire a pasagerilor şi transportului auto de călători, aceasta fiind inclusă în Programul unic de comercializare a biletelor. Anual S.A. achită dividende statului în mărime de un milion de lei. Totuşi, blocul administrativ unde este amplasată conducerea societății și casele de vânzare a biletelor aparțin Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, inclusă în lista bunurilor nepasibile de privatizare, iar terenul aferent este proprietate publică a statului cu suprafața de 2,83 ha amplasat pe strada Calea Moșilor, 2/1 și transmis în folosință societăţii pe acţiuni printr-o hotărâre de guvern. Serviciile oferite de S.A. ”Gara de Nord” includ în sine responsabilităţi primordiale prevăzute în cadrul politicilor şi strategiilor publice. Din acest punct de vedere, precum și pentru a armoniza legislația și spori calitatea serviciilor prestate pasagerilor MTID solicită includerea SA ”Gara de Nord” în Lista bunurilor nepasibile de privatizare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.