10
12 2015
908

Ne aliniem la standardele internaționale în domeniul formării profesionale

Un nou nomenclator al domeniilor de formare profesională, al specialiştilor şi calificatorilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar a aprobat executivul în exercițiu. Documentele stabilesc criteriile pentru atingerea nivelului de calificare profesională conform standardelor internaţionale. Scopul este de a asigura piaţa muncii din Republica Moldova cu cadre calificate. Sunt, de asemenea, prevăzute categoriile prioritare de specialităţi în procesul de formare profesională a maiştrilor, tehnicienilor, tehnologilor, personalului medical şi farmaceutic, precum şi a altor specialişti în diverse domenii. Nomenclatorul este structurat conform cerinţelor Clasificării Internaţionale Standard a Domeniilor de Educaţie şi Formare Profesională (ISCEDF-2013). Acesta acoperă 125 de specialităţi, divizate în nouă domenii generale. Totodată, sunt incluse 21 domenii de educaţie şi 49 de formare profesională. Responsabile de punerea în aplicare a acestei decizii sunt Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.