06
07 2017
1459

Neachitarea în termen a poliţei medicale poate fi sancţionată doar cu penalitate

Neachitarea în termen a poliței medicale obligatorii ar putea să nu mai fie sancționată cu amendă. Un proiect de Hotărâre de Guvern ce prevede un șir de modificări ale legislației naționale în acest sens, a ajuns pe masa cabinetului de miniștri, însă a fost amânat pentru ședința viitoare. Astfel, s-a propus abrogarea art. 17, al.2 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care prevede dreptul Companiei Naționale de Asigurări Medicale de a trage la răspundere contravențională a persoanelor fizice şi juridice pentru neândeplinirea obligațiilor ce țin de asigurarea medicală individuală. Și Codul Contravențional urmează a fi modificat înacest sens. Conform art. 57, care prevede amendă pentru încălcarea intenționată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit de achitare a poliței, va fi abrogat. În prezent, această încălcare se pedepsește cu o amendă de la 1500 de lei până la 3500 de lei pentru persoane fizice, de la 3000 de lei până la 6000 de lei - pentru persoane cu funcție de răspundere și de la 6000 de lei până la 9000 de lei -pentru persoanele juridice. Potrivit argumentării modificărilor, neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală atrage după sine și calcularea unei penalizări de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Autorii proiectului consideră că această penalitate este suficientă și asigură în totalitate realizarea scopului sancțiunii, de a educa contravenientul.


via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.