21
12 2015
874

Nerezidenții și reprezentanțele acestora își vor declara veniturile printr-un singur formular

Ministerul finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea formularului privind activitatea desfăşurată de către nerezident sau reprezentanţa acestuia pentru perioada fiscală și a modului de completare a formularului. În prezent impozitarea persoanelor nerezidente în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu capitolul 11 „Impozitarea nerezidenților. Prevederi speciale pentru tratatele internaționale” din Codul fiscal și cu prevederile unor decizi, aprobate de guvern de Guvern. Potrivit prevederilor articolului 70 alin.(2) al Codului fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova și se permite deducerea acelor cheltuieli, care vizează direct venitul supus impunerii în Republica Moldova. Persoanele nerezidente declară veniturile obținute în Republica Moldova în baza formularelor-tip, aprobate prin hotărârea Guvernului din 08.12.2008. În scopul administrării mai eficiente a veniturilor obținute de către nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova, formularul-tip (Forma NER08) „Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit” și formularul-tip (Forma NERRAP08) „Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova” au fost unificate. În acest sens, s-a elaborat și se propune spre aprobare Formularul NER-15 „Darea de seamă privind activitatea desfășurată de către nerezident sau reprezentanța acestuia pentru perioada fiscală”, care va simplifica procedura de completare și prezentare a acestuia la organul fiscal. MF mai precizează că darea de seamă nominalizată va fi prezentată doar de către reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obțin venit din activitatea desfășurată în Republica Moldova, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente. În formularul menționat vor fi reflectate atât veniturile obţinute în Republica Moldova de către persoanele juridice nerezidente, cât și finanțările și încasările cu destinație specială, primite de către reprezentanța nerezidentului pentru activitatea desfășurată în Republica Moldova, alte venituri obținute de persoanele juridice nerezidente de la persoanele fizice și juridice rezidente și nerezidente în Republica Moldova. MF speră că aprobarea proiectului de decizie va contribui la creșterea gradului de conformare a persoanelor nerezidente, ce desfășoară activitate în Republica Moldova și va eficientiza administrarea acestor venituri de către de Serviciului Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.