20
05 2013
3276

Nicolae VICOL: „Fiecare persoană în parte trebuie să conștientizeze rolul care-i revine în societate”

Dle Vicol, aţi comunicat la primul briefing susţinut, că printre cele trei priorităţi ale Dvs în calitate de șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este îmbunătăţirea activităţii Serviciului Fiscal. Ce acţiuni planificaţi în acest sens, respectiv, pe intern și care va fi impactul lor asupra contribuabililor? Accentul în mod prioritar va fi pus pe factorul uman. Sunt multe teorii internaţionale care fac referire la importanţa care-i revine intr-un proces factorului uman. Ideea este că fiecare persoană într-o funcţie, indiferent care ar fi aceasta, are o perioada de manifestare care de obicei durează de la 3 la 5 ani, respectiv aceasta este formată din perioada de studiu, atunci când persoana e curioasă și vrea să cunoască lucruri noi, apoi urmează perioada de implementare a cunoștinţelor cu obţinerea rezultatelor așteptate, respectiv urmează ultima perioadă care poate fi calificată ca fiind cea mai vulnerabilă reiesind din faptul că persoana are senzaţia obținerii rezultatelor mari fără a depune careva eforturi speciale deoarece în conștiinţa acesteia este autoevaluarea greșită că ar cunoaște totul. În cadrul Serviciului fiscal, fiecare persoană în parte trebuie să conștientizeze rolul care-i revine, să ţină cont de factorul moral și să dispună de un șir de calităţi pozitive, cum ar fi educaţia, eficienţa, spiritul de echipă și nu în ultimul rînd de corectitudine în relaţia cu mediul de afaceri. Cum veţi atrage noii angajaţi în Serviciul Fiscal sau îi veţi motiva pe cei existenţi, înţelegînd că salarizarea în sectorul public nu este, regretabil, cea mai atractivă? Sistemul Fiscal a fost în ultima perioadă boicotat pe intern în sensul adevărat al cuvântului, prin faptul că pârghiile ce îi sunt atribuite prin lege nu și-au găsit impactul asupra modului de a obţine performanţele mult așteptate de societate. E logic că apare întrebarea de unde oameni. Vă asigur însă că oameni există și nu pur și simplu dar oameni valoroși. Deja ţine de competenţa managerială aprecierea corectă a ficărei persoane în parte cu numirea în funcţia corectă pentru a obţine rezultatele multașteptate. Or, trebuie să vă spun că greșeala nu aparţine conducătorului care numește o persoană într-o funcţie improprie, ci celui care acceptă această funcţie fără să realizeze simplul fapt are sau nu capacitatea profesională necesară pentru exercitarea mandatului încredinţat. Vă asigur că urmează o perioadă de conștientizare a reformei de către personalul Serviciului Fiscal, iar factorul decisiv în remanierile de cadre cu siguranţă va fi obţinerea rezultatelor în funcţia deţinută. Aţi spus că Serviciul Fiscal a fost boicotat. Vă referiţi la angajaţi sau la contribuabili? Boicoturi au fost din ambele părţi, însă acest fenomen trebuie în mod prioritar stopat din interior. Nu e cazul pentru moment ca toţi angajaţii să posede pregătirea cea mai înaltă, important e să-și conștientizeze rolul în societate. Cum veţi stimula oamenii la nivel personal, care sunt acţiunile concrete de reformare a sistemului fiscal? O să merg pe ideea că o persoană nu trebuie să rămână într-o funcţie mai mult de trei - cinci ani. Dar și modul de apreciere a persoanei în comparație cu colegii urmează să fie unul diferit. Și cum estimaţi că se vor reflecta aceste schimbări asupra colectării veniturilor la buget? Nu asimilez remanierile de cadre cu veniturile la buget. Dacă punem accent pe acest fapt înseamnă că am pornit pe o pistă greșită. Fiecare persoană trebuie să se manifeste pozitiv în funcţia deţinută. Atît personalul Serviciului Fiscal, cît și contribuabilii urmează să conștientizeze faptul că trăiesc într-o societate în care depind reciproc. Dacă aţi urcat într-o rutieră, conducătorul auto în mod obligatoriu urmează să contabilizeze procesul, și e o rușine pentru vânzător să nu elibereze bonul fiscal. Doar unii businessmani sunt conștienţi că influenţează negativ viaţa întregii societăţi atunci cînd comercializează bunuri fără documente de provenienţă sau marfă de contrabandă, plătesc salariile în plic, iar asta duce la lipsa pensiei, a salariilor profesorilor etc. Și atunci care e problema dacă mergem să-i sancţionăm? În acest context ţin să subliniez că, persoana care a greșit nu trebuie să poarte povara întregului sistem. Trebuie să plătească exact pentru ce a făcut. Dar, domnule Vicol, pe lîngă sancţionare, Fiscul are și sarcina de a ajuta, informa agenţii economici, a le oferi servicii publice de calitate... Urmează să avem o interpretare sistematică a legii, să nu admitem în nici un mod abuzuri. Serviciul Fiscal este o instituţie care administrează veniturile contribuabililor. În acest sens, am interzis colaboratorilor Serviciului Fiscal să publice în reviste cu profil economic - fiscal punctul propriu de vedere, care să servească apoi drept argument pentru contribuabili în sensul de a contrazice poziţia Serviciului Fiscal. Pe ce veţi pune accentul în implementarea evaluării indirecte a veniturilor, care va începe de la 1 ianuarie 2013? Am convingerea că nu trebuie să impozităm modul de administrare a bunurilor, ci tranzacţiile. Nu se va pune accentul pe modul de dobîndire a averii, iar banii cu care a fost achitată au fost deja impozitaţi. Mai devreme sau mai tîrziu, orice bun va fi vîndut, moștenit, etc. Iar această tranzacţie va fi urmărită și impozitată. La fel, este important să punem accentul pe asigurarea secretului. Deoarece, odată cu începerea estimării venitului impozabil a persoanei fizice implementînd metode și surse indirecte, angajaţii Serviciului Fiscal vor avea acces la mai multe date cu caracter personale, iar acest fapt poate duce la tentaţia colaboratorilor fiscali de a participa activ la raportul de corupție. Ar fi o prostie să solicităm de la instituţiile financiare disponibilul de mijloace financiare pe cont, care constituie secret bancar. Chiar dacă este prevăzut în legislaţie asigurarea secretului datelor cu caracter personal, la aplicarea acesteia trebuie să realizăm consecinţele și să ţinem cont de cadrul legal în ansamblu. Ce modificări aţi face la legislaţia fiscală în vigoare? Aș schimba în legislaţia fiscală normele de impozitare a sectorului jocurilor de noroc pentru că domeniul este insuficient reglementat. Am făcut un studiu al sectorului și având în vedere taxa de licenţă, veniturile încasate etc. am senzația că toţi proprietarii de business aduc bani de acasă. Aceieași situaţie este și în agricultură. Asistăm la protestele organizate de persoanele care practică activitatea în agricultură. Anume aici se fac unele dintre cele mai mari evaziuni fiscale. Vă dau doar un exemplu. Proprietarul unei livezi declară o roadă, să zicem de 2-3 tone de mere la hectar, în realitate roada fiind de 30 tone și mai mult. Respectiv, impozitele se calculează și se achită dintr-o sumă de zeci de ori mai mică. Semnalul către societate este că noi cunoaștem problemele în toate ramurile și în acest context ținem să avertizăm pe toată lumea în sensul de aș face ordine în gospodărie. Dacă încă nu am ajuns la ei, atunci cu siguranţă le vom face o vizită în viitorul apropiat. Vă garantez, cu siguranţă vom ajunge la toți. În acest context, rugămintea mea personală este ca aplicarea sancţiunilor să nu fie interpretată ca expresie a intereselor personale ale inspectorului fiscal sau o acţiune de raider asupra mediului de afaceri. Raider asupra societăţii civile fac cei ce practică evaziunea fiscală. Spuneaţi că cei ce se vor autodenunţa vor fi scutiţi de amenzi... Aici va fi aplicată și practica autodenunţului, care echivalează cu o legalizare a capitalului. Codul fiscal prevede că, în cazul depunerii unei declaraţii fiscale repetate, în care se declară venituri suplimentare, Serviciul Fiscal nu va aplica amendă, ci doar penalitate. Dacă declaraţia vine în urma unui control fiscal, în cadrul căruia sunt depistate venituri nedeclarate, atunci se aplică și amenzi. Firmele fantomă reprezintă o altă prioritate pe care aţi anunţat-o. Cum veţi lupta cu ele? Vă declar cu toată responsabilitatea că firmele "fantomă" ţin de trecut. Probleme legate de taxa pe valoare adăugată pot să apară doar la întreprinderile care au fost scăpate din vedere cu bună știinţă și doar în limita facturilor pe care le deţin în stoc. Ele mai pot elibera astfel de facturi în luna iulie și în primele trei zile ale lunii august. În rest, toţi conducătorii oficiilor fiscale teritoriale au fost anunţaţi că poartă răspundere personală, iar în sectoarele problematice a demarat o anchetă de serviciu. Deasemenea, au fost expediate scrisori agenţilor economici din comerţ, alimentaţie publică, transportul auto de călători, în pieţele ce practică comerţul cu flori. Aceste ramuri ale economiei au fost supuse controlului de nenumărate ori, ei s-au manifestat negativ faţă de controale și constatările noastre. De fiecare dată i-am atenţionat că au obligaţia morală să contabilizeze toate operaţiunile și să nu admită evaziune fiscală, iar după aceasta vom efectua controale. Să nu declare nimeni că sunt efectuate controale fiscale prea des, iar climatul de afaceri suferă din această cauză. Există multiple broșuri, materiale informaţionale, care se distribuie inclusiv la Camera înregistrării de stat, la începerea unei afaceri, și explică clar cum se fac afacerile în Moldova. Deci, justificarea că nu cunosc aceste reguli nu este valabilă. Ei sunt conștienţi că nu trebuie să conducă mașina în stare de ebrietate? Da. Sunt conștienţi că dacă fac business trebuie să utilizeze mașina de casă și control? Da. Conștienţi că trebuie să dispună de documente de provenienţă și să legalizeze personalul angajat? Da. Dar de ce n-o fac? La o altă etapă vom combate procesul de spălare a banilor prin transferul de preţ. Vom da semnalul că vom combate acest fenomen negativ, astfel încît populaţia să conștientizeze procesul de evaziune fiscală. Ideiea este, însă, că importatorii moldoveni nu practică adaosuri comerciale pe interior, deoarece aceste adaosuri ei și le scot în afara ţării prin majorarea preţurilor.
Abonează-te la contul publicației Monitorul fiscal FISC.md în rețelele sociale din Facebook și Twitter: o banda unică pentru informații de valoare despre impozite, economie, afaceri și management.

Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.