01
06 2015
1459

Noi instrumente pentru combaterea practicii de achitare a salariilor în plic

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei urmează să fie diferențiat pe patru nivele, în funcție de complexitatea muncii și nivelul de pregătire și calificare a salariaților, potrivit unui proiect de lege privind modificarea Legii salarizării din 14 fevruarie 2002, propus de Ministerul Muncii , Protecției Sociale și Familiei pentru consultări publice. Cu începere din mai 2014 minimul garantat al salariului în sectorul real a fost stabilit în sumă de 1650 lei. Respectiv , la mai multe întreprinderi, indiferent de forma de proprietate și de organizare juridică, a fost constatată practica negativă de achitare oficială a salariului anume în această mărime sau una foarte apropiată de ea. MMPSF consideră că diferențierea pe patru nivele în funcție de complexitatea muncii și nivelul de calificare a salariaților, va permite minimizarea practicii de achitare a salariilor în plic și muncii la negru. Acest obiectiv a fost inclus și în Planul de acțiuni al Comisiei Naționale pentru Negocieri și Consultări colective. Tot în acest context se înscrie și un alt obiectiv inclus în Planul de acțiuni al Comisiei - de sporire a cotei înregistrate a salariului, prin extinderea achitării salariilor prin intermediul cardurilor bancare. Altă modificare propusă se referă la. excluderea prevederii, ce ține de limitele minime și maxime ale sporului de compensații pentru condiții nefavorabile de muncă în raport cu salariul minim. Mărimile concrete ale sporurilor urmează să fie stabilite prin negocieri colective în Convenția colectivă nivel național și la nivel de ramură. Mărimea sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile va fi negociată de către partenerii sociali (Guvern – Patronat - Sindicate) şi aprobată prin Convenţia colectivă de nivel național. Prevederile Convenţiei sunt obligatorii pentru toate unităţile economice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Proiectul de lege privind modificare Legii salarizării mai conține reglementări ce vizează cuantumul lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor cu funcții de reglementare a pieței serviciilor, tarifelor și taxelor, de eliberare a diferitor licențe, certificate, permise, precum și de inspectare,supraveghere, monitorizare și control, precum ar fi ANRE ANRCETI, Camera de Licențiere și altele. Spre exemplu, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întreține din contul cotelor stabilite din costul anual al energiei electrice, al gazelor naturale furnizate consumatorilor, al produselor petroliere principale și cel al gazelor lichefiate importate. Unitățile în cauză nu produc producție,nu efectuează lucrări, nu acordă servicii, nu au sarcina de a realiza un anumit volum de lucru și a obține profit în urma vânzărilor de produse. Salariații unor astfel de instituții, în mare parte, îndeplinesc atribuții similare cu obligațiunile funcționarilor publici. Astfel, că activitatea lor nu poate fi apreciată cu indicatori măsurabili și respectiv, plafonul salariului conducătorului nu poate fi flexibil, precum prevede art.23 din Legea salarizării. Totodată, în unitățile din această categorie nu activează personal cu calificare joasă, ci doar specialiști de calificare înaltă - experți, inspectori - și decalajul dintre nivelul lor de salarizare și al salariului administratorului în proporție de 1:5 nu are temei obiectiv. Astfel, că proiectul de modificări la Legea salarizării propune reglementarea salariului total lunar pentru conducătorii acestor instituții, indiferent de subordinea lor departamentală, fie sub control parlamentar sau subordonate Guvernului sau ministerelor, să fie limitat cu mărimea întreită al salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă. Acest plafon va fi constant de la an la an. Chiar dacă salariul mediu pe unitate constituie 3500 lei, dar acesta este, de obicei mai mare, salariul maximal al directorului ar fi de 10500 lei – la nivelul salariului viceprim-ministrului. Proiectul de lege mai prevede ca retribuția lunară a reprezentanților statului în organele de conducere ale întreprinderilor de stat să fie adusă în conformitate cu realitățile zilei și să fie de 72% din salariul mediu pe economie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.