29
07 2016
824

Noi reguli de reglementare a securităţii produselor industriale periculoase

Autorizațiile tehnice și permisul de exercitare eliberate de Ministerul economiei, prevăzute în Codul subsolului, ce se prezintă la eliberarea licenței pentru extragerea substanțelor minerale utile sau a apelor minerale naturale și potabile vor fi excluse. Un proiect de lege ce conține această prevedere a fost votat în parlament în lectură finală. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe Ștefan Creangă a subliniat, că proiectul are drept scop aducerea în conformitate a cadrului normativ existent cu prevederile Legii privind securitatea industrială a produselor industriale periculoase. Şi anume în acea parte ce stabilește norme și reguli pentru asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase în condiții de securitate și viabilitate și de prevenire a situațiilor care pot provoca avarii și incidente la obiectele industriale periculoase. Proiectul mai prevede și substituirea actului expertizei de stat a proiectelor și schemelor tehnologice legate de folosirea subsolului, eliberat de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, cu avizul de expertiză în domeniul securității industriale, eliberat de organismul de expertiză în domeniul securității industriale. Din Legea privind piața produselor petroliere vor fi excluse autorizațiile tehnice pentru exploatarea depozitelor și stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze lichefiate. Necesitatea modificărilor survine din constatarea că, Ministerul economiei, în calitate de autoritate publică abilitată în domeniul securității industriale nu dispune de suficiente norme primare necesare pentru promovarea actelor normative în domeniul securității industriale. O altă modificare vizează dezvoltarea normelor ce reglementează procedurile de prelungire a termenului normativ de exploatare ca urmare a evaluării privind siguranța în procesul de către organismul de expertiză acreditat în domeniul securității industriale, cu eliberarea certificatului de expertiză. Astfel, odată cu votarea proiectului de legi vor fi excluse trei acte permisive la compartimentul Ministerul economiei, un act permisiv de la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, iar pentru realizarea obiectivelor în domeniul eficienței energetice va fi completat Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice și celor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător cu următoarele acte permisive: autorizație pentru auditori energetici în domeniul electroenergetic pentru persoană fizică, autorizație pentru auditori energetici în domeniul termoenergetic pentru persoanele fizice și autorizație pentru auditori energetici pentru persoane juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.