05
12 2013
1273

Noi modalități de plată a pensiilor pentru angajații din domeniul culturii

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a propus spre dezbateri în ședința Guvernului un şir de modificări în modalitatea de finanţare a pensiilor pentru unele categorii de angajaţi din domeniul culturii: artişti de balet, de circ, din ansamblurile profesionale de dansuri, instrumentişti de aerofoane. Ministrul Valentina Buliga a menționat că actualmente pensiile unor categorii de angajați din domeniul culturii se stabilesc de către organele de asigurări sociale și se achită din mijloacele bugetului de stat. În proiectul de lege propus spre examinare nu este modificat organul care stabilește pensiile pentru categoriile de persoane menționate – ele vor fi stabilite de către organele de asigurări sociale. Se propune, însă, schimbarea modalității de finanţare a pensiilor - 50% din mărimea stabilită a pensiei se propune a fi achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat și 50% - din bugetul de stat. Totodată menționăm faptul că în fiecare an, la 1 aprilie, partea de pensie achitată din mijloacele financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat va fi indexată reieșind din media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. Pentru anul 2013 în transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestații sociale sunt prevăzute mijloace financiare pentru achitarea pensiilor angajaților din domeniul culturii integral din mijloacele bugetului de stat. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul modifcărilor propuse de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

via www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.