13
10 2015
1089

Noi principii aplicabile în procesul de delimitare a proprietății publice

Ministerul Economiei propune pentru dezbateri publice proiectul noii Legi privind delimitarea proprietății publice. Obiectivul noii legi este descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea locală, în contextul implementării Strategiei de Descentralizare, eliminarea dificultăţilor apărute în gestionarea proprietăţii publice, precum și în reglementarea competenţelor tuturor instituţiilor implicate în domeniul delimitării proprietăţii publice, sporirea rolului autorităților publice locale (APL) în procesul de luare a deciziilor. În opinia ME, în prezent, sistemul delimitării patrimoniului public este imperfect, anevoios şi impune implementarea unor noi relaţii complexe, multilaterale, obligatorii pentru toate părțile implicate în acest proces. Și anume: Guvernul, Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Adunarea Populară a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuză, autorităţile administraţiei publice locale. La modul practic, patrimoniul nu poate fi gestionat şi valorificat la maxim din lipsa înregistrării acestuia în Registrul bunurilor imobile, cu determinarea exactă a proprietarului: statul Republica Moldova sau unitatea administrativ-teritorială. Suplimentar, bugetele locale sunt nevoite să suporte cheltuieli esenţiale pentru executarea lucrărilor cadastrale, fără a beneficia de finanţare. Iar prevederile legii în vigoare sunt depășite de timp și nu concretizează aceste aspecte. Noua lege privind delimitarea patrimoniului public introduce reglementări privind regimul juridic aplicabil proprietăţii publice, competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în procesul delimitării bunurilor proprietate publică, avînd în vedere interesul public naţional şi interesele publice a comunităţilor locale, interacţiunea şi corelaţia dintre acestea. Sunt un șir de reglementări ce vor fi aplicate în raporturile ce apar între autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul delimitării proprietăţii publice, precum şi în relaţiile ce ţin de executarea lucrărilor, prestarea serviciilor aferente şi finanţarea acestora. În proiect a fost inclusă și Lista unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. La elaborarea reglementărilor au fost luate în considerație bunele practici înregistrate în domeniul respectiv în România, Polonia, alte state ale UE. A fost consultată și legislația Federației Ruse în domeniul delimitării și înregistrării proprietății publice. Proiectul de lege este elaborat cu titlu de lege organică. În procesul elaborării s-a luat în considerare faptul că legislaţia cu privire delimitarea patrimoniului public face parte din legislaţia civilă care include în sine Codul civil, Codul funciar, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar, care direct, indirect sau tangenţial, sunt aplicabile şi în relaţiile delimitării patrimoniului public. Implementarea proiectul de lege presupune cheltuieli necesare delimitării şi înregistrării proprietății publice. Însă acestea se vor recupera într-o perioadă de timp restrînsă, prin eliminarea incertitudinilor în regimul juridic al proprietăţii de stat şi al proprietăţii unităților administrativ-teritoriale (UAT), inclusiv al bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat atît al statului, cît şi al UAT. Ceea ce va atrage după sine beneficii reale societăţii, dar şi posibilităţi sigure de revigorare a patrimoniului public al Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.