02
06 2017
1136

Noţiuni noi: asigurarea de grup

Asigurătorii moldoveni ar putea oferi un nou serviciu – asigurarea de grup. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege care vizează modificarea și completarea Codului civil. Conform documentului, contractele de asigurare de grup sunt contractele încheiate între asigurător şi un organizator al grupului, în folosul membrilor grupului care au o legătură comună cu organizatorul. Un contract de asigurare de grup poate, de asemenea, să acopere familia membrilor grupului. Asigurarea de grup este accesorie dacă membrii sunt asiguraţi în mod automat prin apartenenţa lor la grup, fără a avea posibilitatea de a refuza asigurarea. Asigurarea de grup este, însă, voluntară dacă membrii sunt asiguraţi în rezultatul cererii personale sau fiindcă nu au refuzat asigurarea. Alte noutăți propuse la Capitolul Asigurarea vizează înlocuirea unor termeni de bază. De exemplu,vechea reglementare a contractului de asigurare prevedea că partea care încheie contractul de asigurare cu asigurătorul se numește asigurat. Noua tendință este de a numi acea parte ”contractant al asigurării”. Proiectul definește, de asemenea, diferiți subiecţi în raporturile de asigurare. Astfel, în asigurarea de daune, asigurat este persoana al cărei interes este protejat contra daunei. Aceeaşi persoană poate fi concomitent contractant şi asigurat. Prin urmare, în asigurarea de daune nu există beneficiari. De exemplu, dacă un proprietar de automobil contractează o poliță Casco, el este totodată contractant și asigurat. În asigurarea de sume fixe, beneficiar este persoana în folosul căreia se plăteşte indemnizaţia de asigurare. Prin urmare, în asigurarea de sume fixe, nu există asigurat, ci doar contractant și beneficiar. Persoana expusă riscului este persoana a cărei viaţă, sănătate, integritate sau statut se asigură. În asigurarea de viaţă, aceeaşi persoană poate fi concomitent contractant, persoană expusă riscului şi/sau beneficiar. Totodată, în asigurarea de răspundere civilă, se introduce un nou actor, care este persoana păgubită, adică persoana pentru decesul, vătămarea sau dauna căreia poartă răspundere civilă asiguratul. Pe lângă clasificarea tradițională a asigurărilor în asigurări de persoane și de daune, proiectul introduce distincția de asigurare de daune și de sume fixe. În cazul asigurării de daune (indemnity insurance) asigurătorul este obligat să despăgubească prejudiciul suportat de asigurat sau, după caz, terţul păgubit la survenirea cazului asigurat. Suma care se plăteşte de asigurător în temeiul acestei asigurării se numeşte despăgubire de asigurare. Asigurarea de daune cuprinde asigurarea bunurilor, asigurarea de răspundere și alte tipuri de asigurări. În cazul asigurării de sume fixe (insurance of fixed sums) asigurătorul este obligat să plătească o sumă de bani fixă la survenirea cazului asigurat. Suma care se plăteşte de asigurător în temeiul acestei asigurării se numeşte indemnizaţie de asigurare. Amintim că, anterior, vicepreședintele Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Iurie Filip, a menționat că nu este de acord cu unele propuneri făcute de autorii proiectului. Cea mai mare nemulțumire a acestuia vizează schimbarea termenilor utilizați în legislație la capitolul asigurări.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.