02
07 2015
2570

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor a fost actualizat

În ședința Guvernului din 1 iulie curent, Ruxanda Glavan, ministru al muncii, protecției sociale și familiei a prezentat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor". Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor va fi aplicat pentru formarea profesională inițială a muncitorilor calificați în programe de formare tehnică secundară, dar și în formarea profesională a muncitorilor șomeri a menționat ministru Ruxanda Glavan. Nomenclatorul include 259 de meserii prioritare pe piața muncii, care sunt repartizate, în funcție de apartenență, conform Clasificării Internaționale Standard a Domeniilor de Educație și Formare Profesională (ISCED-F 2013) și Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, CORM 006-14 și este divizat în: 5 domenii generale, 10 domenii de educație și 24 de domenii de formare profesională. Actualul document a fost simplificat esențial, fiind excluse meseriile învechite sau înguste și incluse un șir de meserii noi necesare pe piața muncii. Proiectul a fost examinat și consultat în cadrul grupului de lucru, creat cu participarea Ministerului Educației, școlilor profesionale, ANOFM, Comitetelor sectoriale și a fost coordonat, în modul stabilit cu toate autoritățile publice și partenerii sociali și definitivat, în baza obiecțiilor și propunerilor argumentate ale acestora.

via | www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.