15
06 2017
1753

Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi actualizată

Ministerul Economiei propune pentru dezbateri publice un proiect de lege prin care ar urma să fie actualizată Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Actualizarea se face în conformitate cu Convenția internațională privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor la 14 iunie 1993, la care Republica Moldova este parte. Convenția stabilește revederea, la fiecare 4 ani calendaristici, a codificării și descrierii mărfurilor. Astfel, începând cu 2017, a intrat în vigoare versiunea nouă, care urmează a fi implementată și în țara noastră. Proiectul de lege precizează principalele categorii de mărfuri, asupra cărora actualizările efectuate au avut impact, prin excluderea unui şir de coduri tarifare. Acestea sunt unele categorii de pește (poziția 0302), de vinuri (poziția 2204), substanțe chimice (poziția 2811), lemnul, cărbunele de lemn și articolele din lemn (poziția 4407), fructe (poziția 0805), componente ale utilajelor și aparatelor (poziția 7318), pesticide și insecticide (poziția 3808), iar la berea fără alcool a s-a adăugat un nou cod tarifar - 22029100. De asemenea, modificări au survenit la codurile produselor chimice, imunologice, la cartușele de cerneală, toner, anvelopele utilizate pentru vehicule și mașinile agricole și forestiere. O altă categorie de mărfuri, a căror conduri au fost modificate, sunt ventilatoarele pentru răcirea microprocesoarelor, a aparatelor pentru filtrarea sau purificare aerului, a mașinilor multifuncționale (de imprimare, copiere, transmitere), precum și diverselor mașinării (de exemplu, de schimbat monede), DVD-urile, ecranele tactile, dispozitivele de telecomandă fără fir, cu raze infraroșii pentru consolele de jocuri, tractoarele agricole și forestiere, vehiculele, sateliții de telecomunicații, dispozitivele electronice interactive/educative. În ansamblu, proiectul de lege privind modificările și completările la Nomenclatura combinată a mărfurilor, față de redacția în vigoare, prevede excluderea a 961 de poziții tarifare și introducerea a 1010 poziții tarifare noi. Implementarea modificărilor și completărilor la Nomenclatura combinată a mărfurilor este importantă în procedura vămuirii acestora, pentru reducerea timpului de aflare în vamă, precum și pentru întocmirea statisticii operațiunilor de import și export. Ministerul Economiei mai menționează că noile reglementări sunt compatibile cu cele ale legislației comunitare, din punct de vedere al acumulărilor la bugetul de stat nu vor surveni schimbări majore la suma încasărilor din taxele vamale, iar implementarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.