11
10 2016
1192

Notarii ar putea fi obligați să extragă certificatele din registrele de stat necesare procedurii de autentificare a contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile

Notarii din Republica Moldova ar putea fi obligați să extragă certificatele din registrele de stat necesare procedurii de autentificare a contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile, nu agenții economici. Un proiect de modificări legislative în acest sens a fost elaborat și supus dezbaterilor publice de către Ministerul Justiției. Proiectul este realizat în vederea optimizării procedurilor de înstrăinare și înregistrare a bunurilor. Scopul este avansarea Republicii Moldova în clasamentul internaţional Doing Business sub aspectul amendării cadrului normativ referitor la procedurile de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile. Potrivit metodologiei Doing Business, înregistrarea proprietății în Republica Moldova, pentru persoanele juridice, presupune 5 proceduri, 5,5 zile și costă circa 0,9 % din costul/valoarea proprietății. Deși instituțiile menționate în tabel dispun de registre electronice, ce oferă accesul la informația necesară în regim online, notarii au obligația actuală, instituită potrivit prevederilor art. 51 al Legii cu privire la notariat, de a solicita de la părțile unui contract, inclusiv agenți economici, documentele justificative și confirmative. Acest fapt determină costuri financiare și de timp nejustificate pentru părțile contractuale, se arată în nota informativă a proiectului. În acest context, pentru a remedia situația descrisă mai sus, proiectul de lege vine să optimizeze aceste proceduri, astfel încât părțile contractuale să fie libere de obligația de a prezenta extrasele din registrele de stat. Prin proiectul de lege se vor institui mecanisme de acces a notarilor la datele din registrele de stat, ținute în formă electronică, “necesare procedurii de autentificare a contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile, cu instituirea obligației pentru notari de a obține datele relevante din acestea. Documentele pe care le vor extrage notarii de sine stătător sunt următoarele:
  • Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului, de la Inspectoratul Fiscal de Stat;
  • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, de la Camera Înregistrării de Stat;
  • Extrasul din registrul bunurilor imobile de la Întreprinderea de stat Cadastru;
  • Informația privind valoarea bunului imobil.
În cazul în care modificările legislative vor fi adoptate, acestea urmează a fi implementate până în anul 2020. În nota informativă se explică că „optimizările propuse în proiectul de lege vor contribui la avansarea Moldovei în clasamentul indicatorului internațional „Înregistrarea bunurilor imobile”, la reducerea semnificativă a costurilor administrative pentru părțile, care participă la tranzacțiile cu bunurile imobile și la creșterea securității raporturilor juridice în cadrul acestor tranzacții. În anul 2016, Moldova a pierdut trei poziții în clasamentul mondial Doing Business, clasându-se pe locul 52. Clasamentul Doing Business este realizat anual de către Banca Mondială.


via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.