13
06 2014
2981

Note metodologice privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2017 remise APL

În temeiul Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi întru desfăşurarea procesului bugetar la nivel local, Ministerul Finanţelor a elaborat şi, prin circulara nr.06/2-07 din 12 iunie 2014, a remis autorităţilor publice locale de nivelul al doilea notele metodologice privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2017. Notele respective pot fi accesate şi consultate pe pagina web Note metodologice Totodată, pe 17 iunie curent, în incinta ministerului se preconizează un seminar cu reprezentanţii direcţiilor finanţe UAT, la care vor fi abordate principalele aspecte ale elaborării proiectelor bugetelor respective pe anii 2015-2017, în special cele ce ţin de noul sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi introducerea bugetării pe programe şi performanţă la nivel local.

via mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.