02
07 2015
638

Новостной дайджест: самые актуальные события экономической и деловой жизни Молдовы

Если Вы пропустили вчерашние новости дня, то этот обзор для Вас. Новости экономики Chișinăul și Minskul ar putea crea întreprinderi vinicole mixte în Belarus Chișinăul și Minskul poartă negocieri în vederea asamblării autobuzelor „MAZ” în Moldova și crearea unor întreprinderi mixte în Belarus pentru producția vinurilor spumante și liniștite. Informația a fost comunicată de Ambasada Belarusului în Moldova, care a menționat că în ultimii ani se înregistrează o dezvoltare intensă a cooperării bilaterale. În particular, în Chișinău deja funcționează producții mixte de fabricare a troleibuzelor și tractoarelor belaruse, notează Noi.md. Livrările către populație a energiei electrice nu vor fi stopate Cetățenii Republicii Moldova vor fi asigurați și în continuare cu energie electrică în proporție de 100%. Ministerul Economiei gestionează situația din sistemul energetic și este în contact permanent cu întreprinderile specializate în furnizarea energiei electrice pentru a soluționa toate problemele apărute în sectorul dat. Акционеры «Газпрома» одобрили подписание с «Молдовагаз» договора о купле-продаже в 2016 г. не более 3,2 млрд куб. м. газа на общую предельную сумму $1 млрд 046 млн Кроме того, они дали свое согласие на подписание договоров, согласно которым «Молдовагаз» в 2016 г. окажет услуги по транзиту газа по территории Молдовы в объеме не более 19 млрд куб. м, а «Газпром» оплатит услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам на общую сумму в $57 млн. ANRE va examina solicitarea Gas Union Fenosa de a majora tarifele la energia electrică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va convoca o şedinţă publică la care va examina solicitările de aprobare a noilor tarife de distribuție și furnizare a energiei electrice prezentate anterior de către operatori, informează Unimedia. Новости бизнес-среды Petroliștii au acceptat modificarea metodologiei de formare a prețului la carburanți Astăzi a avut loc ședința comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor, la care a fost discutată modificarea metodologiei de formare a prețurilor la produsele petroliere importate în țara noastră, precum și acordarea dreptului ca agricultorii să poată importa direct de la rafinărie produsele petroliere. Comercializarea produselor petroliere – doar prin ghișeele stațiilor de alimentare Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere și gazelor lichefiate va fi efectuată de către operatori prin recepționarea plăților în numerar în stațiile de alimentare, la ghișeele de plată, amplasate pe teritoriul acestora — modificări și completări în acest sens în Regulamentul privind modul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere din 22 august 2002 urmează să aprobe guvernului în exercițiu în ședința sa de miercuri. Субвенции фермерам выплатят с большим опозданием Субвенции за прошлый год фермеры получат с еще большим опозданием, чем ожидалось. В Агентстве по платежам в сельском хозяйстве уверяют, что направили документы в минфин еще три недели назад. Новости из сферы налогообложения Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. Privind transferarea obligației de achitare a impozitului pe venit În conformitate cu art. 83 alin. (1) din CF, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, alin. (2) al articolului menționat stabileşte expres categoriile de contribuabili persoane fizice care au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit Privind certificatele de rezidență Începînd cu 1 mai 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului IFPS nr. 230 din 20.03.2015, eliberarea certificatelor de rezidență și a certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reținute) se realizează de către inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia îşi are domiciliul persoana fizică sau sediul central persoana juridică solicitantă sau, după caz, de către Direcția generală administrarea marilor contribuabili. Об особенностях налогового учета в 2015 году Особенности налогового учета в текущем году определены вступлением в силу Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 71 от 12 апреля 2015 года (МО № 102-104 от 28 апреля 2015 г.) (далее – Закон № 71), а также Закона о бюджете государственного социального страхования № 73 от 12 апреля 2015 года (МО № 102-104 от 28 апреля 2015 г.) (далее – Закон № 73). Оба законодательных акта коснулись как учета налогоплательщиков, так и учета налоговых обязательств. Новости Государственной Налоговой Службы РМ Cu prilejul aniversării a 25-a de la formarea Serviciului Fiscal de Stat Stimaţi lucrători ai Serviciului Fiscal, Cu prilejul aniversării a 25-a de la formarea Serviciului Fiscal de Stat în Republica Moldova, echipa Publicației Periodice ”Monitorul Fiscal FISC.md”, fiind promotorul cunoștințelor fiscale și civizmului fiscal în societate, îsi exprimă înalta apreciere pentru parteneriatul nostru fructuos și util. Новости из социальной сферы Aprobat. Ce prevăd noile modificări privind procedura de eliberare a concediilor de boală Guvernul în exercițiu a aprobat astăzi o serie de modificări şi completări la Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Acestea au scopul de a aduce în concordanţă prevederile Instrucţiunii cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. CNAS a încheiat contracte de distribuire a prestaţiilor sociale cu mai mulți prestatori de servicii de plată Conform prevederilor Legii nr.123 din 29.06.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, plata prestaţiilor sociale de stat acordate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de către beneficiari. На заправках будут продавать топливо с выдачей кассового чека Молдавских водителей обяжут оплачивать купленный бензин в кассах, установленных на автозаправках. Соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании правительства. Consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a organizat pe data de 30 iunie 2015 o masă rotundă privind consultarea Raportului alternativ cu referire la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD). Detalii despre bursele la studii în România oferite absolvenților din Moldova Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, a organizat o conferință de presă menită să informeze doritorii care au absolvit studiile medii de a-și continua procesul de educație în România. Новости в цифрах: аналитика и статистика Volumul total al vânzărilor în sectorul comunicaţiilor electronice a crescut, în primul trimestru al anului 2015 În primele trei luni ale anului 2015, volumul total al veniturilor provenite din activităţile desfăşurate în sectorul comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, Internet la puncte fixe, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale, alte activităţi în sectorul respectiv) a crescut, faţă de perioada similară a anului trecut, cu 7,5% şi a însumat 1 mld 688,6 mil lei, arată Raportul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în primul trimestru al anului 2015. Жилищный фонд Молдовы за год увеличился на 0,5% На 1 января 2015 года жилищный фонд Молдовы составил 81 миллион 46,5 тысячи квадратных метров, что на 0,5% больше в сравнении с показателями предыдущего года. Новости регионов Народное собрание одобрило отмену льготного режима налогообложения для SRL Intertabac Из-за несоблюдения договорных обязательств Народное собрание Гагаузии отменило льготный режим налогообложения для предприятия Intertabac. Фирма «Шериф» остается лидером в списке крупнейщих налогоплательщиков Приднестровья Фирма «Шериф» традиционно возглавила по итогам первого квартала список крупнейших налогоплательщиков непризнанной ПМР. Компанией уплачено в бюджет и внебюджетные фонды свыше 75,9 млн руб. ($6,8 млн). При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. они уменьшились более чем вдвое. В Минфине Приднестровья изменен порядок исчисления подоходного налога с физических лиц Изменения внесены в Приказ «Об утверждении Инструкции «О порядке исчисления подоходного налога с физических лиц». Правительство Приднестровья приступило к импортозамещению в экономике Постановление приднестровского правительства «Об оказании содействия импортозамещению в некоторых отраслях экономики ПМР», вступило в силу во вторник. Как передает «Инфотаг», оно направлено на «поддержку отечественных производителей продукции и стимулирование производства импортозамещающей продукции» в регионе. Карьера и менеджмент Cursul de Lungă Durată în Formare de Formatori Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, anunţă concursul de selectare a participanţilor în cadrul Proiectului “Promovarea Educaţiei Non-Formale de Calitate în Domeniul Tineret în Republica Moldova”. Proiectul vine să contribuie la realizarea componentei 4.4 din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 şi acţiunilor 127-129 din Planul de Acţiuni 2015-2020. Актуально Наталья Герман призвала власти сократить расходы из-за сложной ситуации в стране Исполняющая обязанности премьер-министра Молдовы Наталья Герман призвала государственные учреждения сократить расходы и закупки товаров на всех уровнях из-за сложной ситуации в стране. Об этом она заявила во время заседания временного кабинета министров. Новости в мире Băncile străine își retrag ordonat banii din România Liniile de credit oferite de centralele din străinătate băncilor din România au continuat să se reducă şi anul trecut. Expunerea grupurilor a scăzut cu 16%, iar BNR, deşi spune că este vorba despre mişcări ordonate, recunoaşte că că este un proces semnificativ de dezintermediere, transmite Capital.ro. Кредиторы остановили программу помощи Греции: стране грозит дефолт За несколько часов до истечения срока выплаты долга МВФ, Афины обратились с просьбой об отсрочке очередного платежа до ноября. Еврогруппа отказалась предоставлять Греции третий пакет помощи. Grecia a intrat în incapacitate de plată față de FMI Grecia a devenit prima economie occidentală care ratează o plată către Fondul Monetar Internaţional (FMI), a anunţat azi noapte creditorul de la Washington, scrie economica.net. Что такое полная занятость? В определенном и важном смысле слова, в экономике США сейчас полная занятость. Относительно узкий рынок труда вызывает повышение зарплат ускоренными темпами, поскольку наниматели вынуждены платить больше, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Это приводит к важным последствиям для тех, кто задает тон в политике – и не только Федеральной резервной системы.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.