29
05 2020
1409

O nouă versiune a sistemului informațional „e - Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), în calitate de administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), a încheiat lucrările de modernizare a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”. Modernizarea sistemului a fost efectuată în baza propunerilor formulate de funcționari ai SFS și utilizatorii serviciului e–Factura, pentru a simplifica procesele de creare și circulație a facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între agenții economici și autoritățile publice. În urma acestor lucrări au fost îmbunătățite funcționalitățile existente și dezvoltate un set de funcționalități noi ale sistemului „e-Factura”, printre care consemnăm următoarele: • simplificarea procesului de integrare a sistemelor de contabilitate ale agenților economici cu sistemul „e-Factura” prin intermediul aplicației API e-Factura; • validarea contractelor de achiziții publice înregistrate în cadrul Sistemului Informațional al Trezoreriei de Stat; • posibilitatea de a modifica data de livrare/eliberare a unii set de facturi fiscale; • stabilirea formulelor de calcul pentru toate celulele facturii fiscale, formule ce permit calcularea automatizată inversă; • dezvoltarea funcționalității de selectare a numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală și a celei de identificare automatizată de către sistem a numărului de semnături aplicate; • descărcarea listei de facturi fiscale emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător. Modernizarea sistemului „e-Factura” eficientizează mecanismul existent de creare, expediere și recepționare a facturilor fiscale generate în sistem prin simplificarea proceselor de utilizare a acestuia, ceea ce va conduce la creșterea numărului de utilizatori ai serviciului e-Factura. Pentru a obține consultații cu privire la funcționalitățile noii versiuni a sistemului „e-Factura” și utilizarea serviciului e-Factura, persoanele interesate pot suna la Centrul unic de apel 080001525 al SFS sau la Centrul de apel al CTIF 022 822222.

via | ctif.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.