10
06 2013
1181

O nouă etapă în colaborarea dintre Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” şi ACAP RM.

La data de 01.06.2013, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, a avut loc Adunarea Generală a Auditorilor şi Contabililor Profesionişti (ACAP) din Republica Moldova. Tradiţional, la Adunarea organizată a fost prezentat raportul Dnei Preşedinte ACAP RM, Lilia Grigoroi, privind activitatea Asociaţiei în dezvoltarea profesiei contabile pe parcursul anului 2012, raportul Dnei Director executiv al ACAP RM, Marina Şelaru, despre activitatea economico-financiară, precum şi s-a adoptat bugetul Asociaţiei pentru anul 2013. În cadrul acestui eveniment a şi fost semnat Acordul de cooperare între ACAP RM şi Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”. De fapt, relaţia fructuoasă între ACAP RM şi Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” a început cu prima ediţie a revistei, cînd fostul preşedinte al ACAP RM, Dl Veaceslav Ciobanu, a fost numit membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei. Astfel, Acordul de Cooperare semnat a convenit colaborarea şi asistenţa reciprocă a Părţilor în activităţile desfăşurate, având ca obiectiv următoarele:
  • promovarea statutului şi rolului profesiei contabile;
  • îmbunătăţirea activităţilor şi serviciilor în interes public;
  • dezvoltarea profesională contabilă în RM, în concordanţă cu cele mai bune practici şi standardele internaţionale;
  • ridicarea nivelului de conformare fiscală;
  • popularizarea legislaţiei fiscale consultarea societăţii privind impozitele şi taxele existente şi aplicate în RM;
  • crearea unei interacţiuni durabile dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili.
Părţile contractuale prin cooperarea încheiată tind la îmbunătăţirea calităţii serviciilor fiscal pentru contribuabili, în special pentru contabili şi auditori profesionişti, precum şi ridicarea nivelului de conformare fiscală. Asociaţia obştească ACAP RM este o organizaţie nonguvernamentală, autonomă, non-profit, de interes public, şi are ca scop promovarea profesiei de contabil din Republica Moldova. Misiunea ACAP RM constă în dezvoltarea unei profesii contabile puternice, capabile să servească interesului public. Pentru moment Asociaţia ACAP RM înregistrează un număr de aproximativ 1000 de membri activi. Publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD” este o organizaţie necomercială, apolitică, scopul căreia constă în reflectarea obiectivă, operativă şi multilateral a activităţii Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova.

Serviciul de presă I.S.“Fiscservinform” (022)822-022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.