28
09 2016
916

Obiectivele de dezvoltare durabilă din domeniul economic, discutate în cadrul unei mese rotunde

Prevederile economice din Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 (ODD) au fost discutate în cadrul unei mese rotunde organizate de Centru Analitic Independent Expert-Group, cu suportul PNUD. În cadrul evenimentului s-au discutat aspectele generale ce țin de implementarea ODD, direcțiile-cheie ale obiectivelor din domeniul economic, oportunitățile de dezvoltare a Republicii Moldova în rezultatul implementării obiectivelor, etc. Adrian Lupușor, directorul executiv Expert-Group a a subliniat că obiectivele de dezvoltare durabilă din domeniul economic sunt: muncă decentă și creșterea economică, orașe și comunități durabile, industrie, inovație și infrastructură dezvoltate, consum și producție responsabile. Conform prezentării, segmentul muncă decentă și creștere economică are la bază câteva priorități, și anume: angajarea în câmpul muncii, asigurarea drepturilor și oportunităților egale, politici macroeconomice și fiscale. Acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru dezvoltarea acestui segment se referă la facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni, dezvoltarea parteneriatelor de afaceri. La capitolul industrie, inovație și infrastructură, accentele ODD se pun pe următoarele direcții: politică industrială, protecția mediului și a resurselor naturale, cercetare, dezvoltare tehnologică, inovație și dezvoltare regională. Acțiunile pe care se axează realizarea obiectivelor enunțate sunt intensificarea dezvoltării sectorului industrial și creșterea acestuia, integrarea principiilor de protecție a mediului și ajustarea la schimbarea climei în toate sectoarele economiei. Cel de-al treilea obiectiv din sectorul economic – orașe și comunități durabile are următoarele ținte specifice: construcții și urbanism, protecția mediului și resurselor naturale, dezvoltare regională și transport. Accesul tuturor la locuințe, consolidarea urbanizării inclusive și durabile – sunt câteva din acțiunile preconizate pentru realizarea obiectivului. La capitolul consum și producție responsabile accentul se pune pe utilizarea eficientă a resurselor naturale, produselor alimentare, gestionarea dezastrelor și conștientizarea importanței consumului durabil în rândul firmelor și populației. Aici este vorba despre acțiuni menite să încurajeze companiile să adopte practice durabile de producție, implementarea practicilor durabile de achiziții publice etc. Obiectivele de dezvoltare durabilă este un set de obiective, ținte și indicatori, pe care, țările-membre ONU urmează să le integreze în agendele naționale de politici pentru următorii 15 ani. Scopul final al programului este eliminarea sărăciei și asigurarea dezvoltării durabile. ODD are trei dimensiuni de dezvoltare: mediu, domeniul social și sectorul economic. ODD reprezintă continuarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.