15
09 2016
573

Obligaţiile vamale expirate vor fi stinse

În scopul diminuării restanţelor la bugetul public naţional, la capitolul datorii istorice, urmează a fi revizuită modalitatea de stingere a obligaţiei vamale cu termenul de prescripţie expirat. Un proiect ce conţine această prevedere a fost susţinut de cabinetul de miniştri. Modificarea dată este necesară în contextul în care se atestă, printr-un act juridic inferior legii şi anume Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 28.12.2012, extinderea efectului juridic al prescripţiei stabilit prin lege. În speţă, modificarea se referă la punctul 13 din Hotărârea Guvernului menţionată mai sus şi sună în felul următor: adresa juridică a plătitorului vamal va fi indicată în actele de constituire, iar în cazul lipsei acestora – în baza informaţiei furnizate de Camera Înregistrării de Stat cu referire la adresa juridică deţinută până la momentul radierii plătitorului vamal debitor. Totodată, conform proiectului, în cadrul instrumentării instituţiei de încadrare silită a obligaţiei vamale au fost identificaţi o mulţime de debitori istorici care sunt lichidaţi şi radiaţi din Registrul de Stat. Însă, cu toate acestea, Sistemul Informaţional Economist continuă să calculeze penalitatea persoanelor juridice care de facto nu mai sunt subiecţi de drept şi astfel obligaţia vamală figurează în baza de date ca fiind nestinsă. Poiectul este elaborat ca urmare a recomandărilor Curţii de Conturi ce se regăsesc în Raportul auditului performanţei sistemului administrării veniturilor publice, a declarat ministrul finanţelor, Octavian Armaşu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.