01
06 2015
1353

Oportunităţi de angajare pentru studenţii din cadrul UTM

Î.S. „Fiscservinform” are în sarcina sa realizarea unui set de responsabilităţi cu o importanţă strategică pentru Sistemul naţional fiscal. În acest mod, produsele şi serviciile informaţionale dezvoltate de specialiştii întreprinderii şi oferite de SFS au la bază bunele practici internaţionale în domeniul IT, un nivel înalt de calitate şi o echipă consolidată de colaboratori care asigură performanţa fiecărui serviciu prestat. Respectiv, în contextul „Tîrgului locurilor de muncă”, organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei la 29 mai curent, Î.S.,,Fiscservinform” a participat cu mai multe oferte de angajare pentru studenţii care îşi doresc să înceapă sau să avanseze în carieră alături de întreprinderea noastră. Fiecare activitate sau proces de afaceri este un mod de exprimare a talentului şi creativităţii angajaţilor întreprinderii. Şi pentru că avansăm, ne-am propus să identificăm tineri specialişti din domeniul IT, care doresc să muncească alături de noi şi să acumuleze experienţă profesională prin dezvoltarea unor proiecte complexe şi interesante din sfera e-guvernării RM. Tindem să stabilim cît se poate de clar sarcinile ce le avem de atins împreună cu echipa, însă lăsăm ca fiecare să adauge un element personal la prezentarea rezultatelor şi de fiecare dată aceştia reuşesc să ne uimească cu idei şi soluţii ingenioase. Încurajăm dezvoltarea continuă a capacităţilor profesionale şi încercăm să cultivăm acele calităţi unice pe care le deţin angajaţii noştri. - comunică Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”. Activităţile diverse în care echipa Î.S. „Fiscservinform” se implică, au la bază sprijinul modernizării sociale, în special automatizarea deservirii cetăţenilor şi digitizarea interoperabilităţii sectorului privat cu cel public. Întru realizarea scopului trasat oferim colaboratorilor un mediu de lucru psihologic armonios, ergonomic şi utilat pentru ca munca să fie desfăşurată în condiţii de maximă comoditate şi satisfacţie. De la începutul anului, în cadrul întreprinderii a fost lansat Incubatorul „Tânărul specialist în domeniul sistemelor informatice fiscale”, care prevede un proces permanent de identificare şi selectare a tinerilor specialişti în domeniul IT. Astfel, oferindu-le candidaţilor oportunitatea de participare la un program gratuit de acumulare a experienţei profesionale, prin dezvoltarea unor proiecte complexe şi interesante din sfera guvernării electronice. Persoanele implicate au avut drept motivare angajarea lor finală în cîmpul de muncă al întreprinderii. Respectiv, toţi cei interesaţi într-un job diversificat, original şi creativ, unde munca depusă va fi pe deplin apreciată şi desfăşurată alături de oameni iscusiţi şi calificaţi în domeniul IT - sunt bineveniţi în echipa noastră şi pot aplica pentru unul din posturile vacante disponibile pe pagina oficială a întreprinderii - www.fiscservinform.md.

Pentru informaţii suplimentare privind încadrarea în echipa Î.S. „Fiscservinform”, Vă rugăm să contactaţi Secţia personal la numărul de telefon (022) 822 009 sau vizitaţi pagina web www.fiscservinform.mdvia | fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.