10
09 2014
2002

Oportunități de export pentru agenții economici din Moldova

Guvernul a aprobat Regulamentul privind administrarea cotelor la importul/exportul în/din RM. Acesta se înscrie în contextul semnării Acordului de Asociere cu UE și instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv între părți. Regulamentul a fost elaborat cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

Contingentele tarifare (cotele), adică valorile cantitative, au fost negociate între părți pentru unele produse agroalimentare sensibile și vor fi administrate de Serviciul Vamal, cu efectuarea obligatorie a controlului vamal documentar și în baza analizei de risc, a controlului fizic. Sistemul de administrare a contigentelor atît la export, cît și la import va fi simplu și se va baza pe principiul ”primul venit, primul servit”.

Pentru exportul zahărului (poziția tarifară 1701 99 109), în vederea repartizării echitabile între toți producătorii locali de zahăr a cotei oferite, va fi necesară obținerea autorizației de la Camera de Licențiere. De asemenea, va fi necesară obținerea de autorizație pentru importul unor produse, utilizate în industria de salamuri și mezeluri. Autorizația va fi eliberată cu limitarea cotei oferite de pînă la 5% pe partidă, în exclusivitate pentru producătorii de salamuri și mezeluri.

Autorizațiile vor fi eliberate fără plată. Mecanismul de administrare mai prevede, că datele despre cotele oferite vor fi înregistrate în Sistemul Informațional Integrat Vamal Asycuda World ,în baza declarațiilor vamale, și va reduce riscul de eschivare de la plățile vamale. Acestea vor fi afișate pe pagina web a Serviciului Vamal și pe alte pagini web ale instituțiilor de stat, astfel contribuind la îmbunătățirea condițiilor pentru mediul de afaceri, asigurînd oportunități egale pentru antreprenorii care efectuează aceste tranzacții.

Potrivit Ministerului Economiei, contigentele tarifare la export nu sunt definitive, ele vor putea fi modificate, dacă Republica Moldova va demonstra că are capacități de producere și export mai mari, precum s-a întîmplat cu majorarea cotelor la exportul de vinuri pe piața europeană, iar în ultimele săptămîni, după restricțiile impuse la comercializarea fructelor pe piața Federației Ruse, UE, precum s-a spus, venind în ajutorul producătorilor va dubla cota la exportul merelor de la 40 mii tone la 80 mii tone.

De asemenea, în anul curent, pot fi exportate în regim preferențial pe piața UE 1 000 tone de roșii, 5 000 tone de struguri, 37 400 tone de zahăr și cîte 75 000 tone pentru fiecare poziție tarifară de cereale – porumb, grîu, orz, luînd în considerație și exporturile efectuate de la începutul anului în baza preferințelor comerciale autonome, practic, cantitățile de cereale ce pot fi exportate în anul curent se pot dubla.

Sunt acordate cote și la exportul de produse de origine animală – carne și ouă de pasăre, lactate, dar, spre regret, Moldova mai trebuie să îndeplinească toate cerințele sanitare stabilite pentru aceste produse și să obțină statutul de țară terță, care poate exporta producție de origine animală pe piața comunitară. Deocamdată, dintre acestea Moldova exportă doar miere de albini și ouă-praf.

Tot astăzi, guvernul a aprobat şi un alt regulament, care prevede aplicarea şi funcţionarea procedurii de autentificare şi eliberare de către organele vamale ale Republicii Moldova a certificatelor de origine a mărfurilor, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de certificate de origine preferenţiale a mărfurilor destinate exportului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.