20
02 2017
2269

Parametrii de evaluare a calității laptelui și produselor lactate, ajustați la standardele europene

În nr.50-59 al Monitorului Oficial a fost publicată Decizia Guvernului Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate. Elaborarea acesteia se înscrie în realizarea capitolului ”Agricultura și Dezvoltarea Rurală” din Planul de acțiuni pentru 2014- 2016 de realizarea Acordului de Asociere, semnat cu UE. Procedeele stabilite în Metodologie vor fi aplicate la verificarea corespunderii loturilor de produse lactate indicatorilor de calitate, reglementați de stat. La analiza senzorială a produselor în laboratoarele de profil devine importantă determinarea conținutului de marcatori a grăsimilor străine în produsele în unt, unt topit și smântână, la stabilirea cazeinei în laptele de vacă și în brânzeturile produse din lapte vacă, oaie, capră, bivoliță. Potrivit Metodologiei aprobate, la evaluarea senzorială grupul de evaluatori va include un număr impar de persoane, care în majoritate sunt angajați ai autorităților competente (MAIA, ANSA), inclusiv conducătorul grupului. Cheltuielile pentru analiza și evaluarea calitativă a laptelui și produselor lactate vor fi suportate de către agenții economici, care expun pe piață aceste produse. Decizia Guvernului Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate va intra în vigoare la 24 luni după publicarea ei în Monitorul Oficial. Racordarea procedurilor de evaluare a parametrilor calitativi a laptelui și produselor lactate la standardele europene din domeniu este de o importanță primordială, pentru ca Moldova să poată satisface cerințele pieței interne, tot mai crescânde, la aceste produse. De asemenea, aceasta va permite exportul produselor lactate pe piața europeană. În prezent Moldova nu exportă aceste produse, deși UE a oferit țării noastre cote de export. În prezent în Republica Moldova 97% din șeptelul de vaci sunt întreținute în gospodăriile țăranilor. Capacitățile industriei de prelucrare sunt utilizate în proporție de 22 la sută. Politica de subvenționare a statului este orientată spre susținerea sectorului zootehnic, dezvoltarea fermelor mai mari, care ar putea aplica tehnologii avansate de prelucrare și păstrare a produselor lactate , plasarea fermelor din intravilan în extravilan.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.