26
02 2016
1286

Parlamentul a adoptat Legea privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile

Parlamentul a adoptat astăzi, în lectură finală, proiectul Legii privind promovarea utilizării energiei din sursele regenerabile, care obligă statul să stabească ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, precum şi cea utilizată în transport. Astfel, statul se obligă să diversifice resurselor energetice primare; să realizeze ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2020 de cel puţin 17 %; să realizeze ponderea de cel puţin 10 % a energiei din surse regenerabile din consumul final de energie în transport în anul 2020; să promoveze cooperarea între autorităţile publice centrale şi locale; să asigure securitatea, sănătatea şi protecţia muncii în procesul de producere a energiei din surse regenerabile. Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă, a spus că această lege are drept scop instituirea unui cadru juridic pentru promovarea şi utilizarea energiei din surse regenerabile și defineşte norme referitor la transferuri statistice, scheme de sprijin, garanţii de origine, proceduri administrative, accesul producătorilor de energie din surse regenerabile la reţele. Conform legii, la calcularea consumului final brut de energie electrică din surse regenerabile nu se va lua în calcul energia electrică produsă de hidrocentrale cu utilizarea apei care a fost pompată anterior în sens ascendent.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.