27
03 2018
786

Penalităţile pentru nelivrarea dispozitivelor medicale pot fi micşorate

Modificări ce țin de domeniul achiziilor publice a medicamentelor sunt propuse spre consultare de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu scopul îmbunătățirii activității și eficientizării managementului în domeniul planificării, achiziționării și distribuirii de către stat a medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale pentru necesitățile sistemului de sănătate. O serie de modificări se referă la activitatea Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Autorii propun ca instituția să achiziționeze centralizat și alte bunuri și servicii necesare instituțiilor medico-sanitare, dat fiind faptul că instituțiile au în dotare aceleași modele de dispozitive medicale și anual contractează servicii de mentenanță, costul lor fiind destul de mare, iar achiziția centralizată va duce la o micșorare de preț și formarea unor economii substanțiale. Pentru aceasta va fi majorat efectivul-limită al Centrului de la 18 la 25 unități. Alte modificări se referă la contractul-model de achiziții publice, încheiat de Centru și prestator. Astfel, pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în Contract, vânzătorul va suporta o penalitate în valoare de 30% din suma bunurilor nelivrate, astfel cuantumul penalității micșorându-se de la 50% la 30%. Totodată, se propune ca vânzătorul să poarte răspundere materială și în cazul livrării cu întârziere a bunurilor. Astfel, pentru primele 30 de zile calendaristice de întârziere, vânzătorul va achita o penalitate de 0,1% din suma bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru următoarele zile de întârziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor, dar nu mai mult de 15% din suma lor. O altă modificare propusă ține de termenul de transferare a mijloacelor bănești către Centru. Autorii menționează că termenul de 5 zile pentru efectuarea achitărilor de către instituțiile medico-sanitare este unul ireal deoarece acestea sunt finanțate din bugetul de stat și se deservesc în trezorerii, ceea ce face imposibilă plata în termenii stabiliți initial. Astfel, se solicită majorarea termenului de la 5 zile la 15 zile lucrătoare. De asemenea, se propune abrogarea prevederii ce tine de prezentarea cererii pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere a contractului către Agenția Achiziții Publice. Partea inițiatoare va putea prezenta documentele doar la Centru pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.