26
02 2016
1193

Pensiile vor fi indexate cu 10,1 la sută

De la 1 aprilie curent se propune indexarea cu 10,1% a pensiilor stabilite în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat din 14 octombrie 1998, pensiilor pentru vechime în muncă stabilite până la 1 ianuarie 1999, a pensiilor stabilite cetățenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și indemnizațiilor de invaliditate persoanelor care și-au stabilit invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, potrivit unui proiect de Decizie a Guvernului, expus pentru consultări publice. Procentul de indexare a fost calculat reieșind din creșterea salariului mediu pe țară în anul 2015 față de anul 2014 de 10,5% și creșterea indicelui prețurilor de consum în anul 2015 faţă de anul 2014 de 9,7%. După indexarea cu 10,1% mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă va spori cu 120,37 lei pentru 518837 mii beneficiari, pensiile de invaliditate se vor majora cu 94,28 lei pentru 133713 mii beneficiari , iar pensiile de urmaș vor crește cu 60,92 lei pentru 15229 mii beneficiari. Pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl se va acorda pentru 1895 beneficiari, iar majorarea va constitui 259,34 lei. Astfel, cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă a lucrătorilor din agricultură va constitui 844,71 lei, 948,84 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, 675,02 lei va fi mărimea pensiei de invaliditate de gradul I, 651,84 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II și 459 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III. Totodată, la 1 aprilie curent se prevede indexarea cu 9,7% a compensația bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor persoanelor participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, pensiile militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.