26
02 2016
901

Pensiile vor fi indexate cu 10,1 la sută

De la 1 aprilie curent se propune indexarea cu 10,1% a pensiilor stabilite în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat din 14 octombrie 1998, pensiilor pentru vechime în muncă stabilite până la 1 ianuarie 1999, a pensiilor stabilite cetățenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și indemnizațiilor de invaliditate persoanelor care și-au stabilit invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, potrivit unui proiect de Decizie a Guvernului, expus pentru consultări publice.

Procentul de indexare a fost calculat reieșind din creșterea salariului mediu pe țară în anul 2015 față de anul 2014 de 10,5% și creșterea indicelui prețurilor de consum în anul 2015 faţă de anul 2014 de 9,7%.

După indexarea cu 10,1% mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă va spori cu 120,37 lei pentru 518837 mii beneficiari, pensiile de invaliditate se vor majora cu 94,28 lei pentru 133713 mii beneficiari, iar pensiile de urmaș vor crește cu 60,92 lei pentru 15229 mii beneficiari. Pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl se va acorda pentru 1895 beneficiari, iar majorarea va constitui 259,34 lei.

Astfel, cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă a lucrătorilor din agricultură va constitui 844,71 lei, 948,84 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, 675,02 lei va fi mărimea pensiei de invaliditate de gradul I, 651,84 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II și 459 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.
Totodată, la 1 aprilie curent se prevede indexarea cu 9,7% a compensația bănești lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor persoanelor participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, pensiile militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.