Știri

Perfecţionarea capacităţilor sindicale în domeniul securităţii muncii

O masă rotundă pentru preşedinţii centrelor sindicale naţional–ramurale din ţara noastră şi angajaţii Inspectoratului Muncii al Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova a fost organizată, recent, la Institutul Mun­cii din capitală. Acţiunea face parte din proiectul „Pregătirea sindicaliștilor pentru implementarea convenţiilor Organizației Internaționale a Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”. Oleg Budza, preşedintele CNSM, a men­ţionat, în deschiderea acestei mese rotunde, că evenimentul are scopul de a contribui la familiarizarea participanţilor cu directivele europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu prevederile convenţiilor OIM, dar şi ale actelor legislative şi normative na­ţionale în materie. Aceasta le va permite să cunoască şi să aplice instrumentele moderne de evaluare a riscurilor profesionale, în vederea ameli­orării situaţiei la acest capitol prin ridicarea nivelului de pregătire a persoanelor respon­sabile de acest domeniu de la unităţile eco­nomice şi structurile sindicale din teritoriu. Oleg Budza a accentuat că un eveniment similar a avut loc, de curând, în zona de sud a ţării noastre şi a fost înalt apreciat de parti­cipanţi. Şirul de acţiuni similare va continua şi va cuprinde, pe lângă zona de centru, şi pe cea de nord a Republicii Moldova, a specifi­cat preşedintele CNSM. Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a subliniat importanţa temei propuse pentru masa rotundă de la Chişinău şi a solicitat participanţilor atât prezenţă maximă, cât şi atenţie sporită asupra aspectelor abordate. Mihail Hîncu a anunţat în context că, cel mai probabil, evenimentul de la Chişinău va fi or­ganizat încă o dată în timpul apropiat, pentru a fi asigurat un impact maxim al acestuia. La rândul său, Elena Carchilan, şefa In­spectoratului Muncii al CNSM, a precizat că, după desfăşurarea meselor rotunde în toate cele trei zone ale ţării noastre, vor mai fi or­ganizate 15 seminare regionale. În acest fel, sindicatele vor putea explica mai bine meto­dele și procedeele de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă prin prisma prevederilor directivelor europene. Este necesar să in­sistăm în continuare pe înființarea la între­prinderi a comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru ale salariaţilor, a re­marcat Elena Carchilan. În cadrul aceleiaşi mese rotunde au fost discutate probleme legate de securitatea şi sănătatea în muncă cu care se confruntă cen­trele sindicale naţional–ramurale, precum şi aspecte legate de coordonarea acţiunilor pentru o conlucrare mai eficientă etc.
Este necesar de înființat la întreprinderi comitete pentru securitate şi sănătate în muncă
Potrivit Elenei Carchilan, în primul se­mestru din anul curent, inspectorii de muncă ai CNSM au efectuat 188 de vizite de lucru la unităţile care dispun de organizaţii sindicale. În cadrul acestor vizite au fost consemnate 2158 de abateri de la prevederile actelor le­gislative şi normative, inclusiv 1636 în dome­niul securităţii şi sănătăţii în muncă, 522 – în cel al relaţiilor de muncă. Un număr de 82 de încălcări semnalate țin de nerespectarea prevederilor contractelor colective de muncă la nivel de unitate, a convențiilor colective la nivel național sau de ramură și a drepturilor sindicale. Ciclul de seminare regionale organizate în cadrul proiectului „Pregătirea sindicaliștilor pentru implementarea convenţiilor Organi-zației Internaționale a Muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” se va înche­ia la mijlocul lunii octombrie 2015.

via | vocea.md

1659 vizualizări

Data publicării:

25 August /2015 14:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon