18
11 2015
3574

Persoanele fizice își vor declara veniturile obținute în 2016 în baza unui nou formular

Formularul CET 08, prin care persoanele fizice prezentau declarațiile privind impozitul pe venit obținut, va fi substituit cu unul nou – formularul CET 15, aprobat în ședința de miercuri a guvernului în exercițiu. Ministrul finanțelor în exercițiu Anatol Arapu a spus, că CET 15 conține mai multe elemente noi și va contribui la optimizarea proceselor de administrare fiscală, la crearea unei platforme favorabile pentru oferirea unor servicii de înalt nivel contribuabililor. Totodată, aprobarea noului formular a fost dictată de modificările operate în legislația fiscală, precum și recomandările organismelor financiare internaționale, partenerilor de dezvoltare privind raportarea veniturilor de către persoanele fizice. Astfel, CET 15 va fi prezentată nu doar de persoane fizice, cetățeni ai RM, dar și de persoanele străine și apatride, ce sunt considerate rezidente în scopuri fiscale. Un moment important al noului formular al declarației privind impozitul pe venit ține de identificarea contribuabililor prin intermediul datelor suplimentare – e-mail, telefon și altele. Lista veniturilor, care urmează a fi declarate, de asemenea este concretizată în partea ce ține de veniturile obținute peste hotare, delimitîndu-se în venituri investiționale, venituri obținute din creștere de capital, din dobînzi. A fost revăzută forma de prezentare a informației ce ține de creșterea de capital. Codificarea atît a activelor de capital, cît și a modalității de înstrăinare a acestora va fi o posibilitate inedită de contrapunere a datelor ce țin de tranzacțiile cu activele de capital, fără a depune costuri de culegere și procesare a informației. Un compartiment va confirma o informație ce va viza desemnarea procentuală din venit direcționată de contribuabilul respectiv în favoarea organizațiilor necomerciale, de utilitate publică, altor organizații. Indicatorii pentru CET 15 au fost selectați pentru a pune bazele declarației precompletate, instrument de importanță majoră fiscală, utilizat în majoritatea țărilor cu economii prospere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.