10
06 2017
940

Personalul medical va rămâne în instituţiile de învăţământ

Serviciile de sănătate suplimentare vor fi acordate copiilor, elevilor și studenților, în continuare, de personalul medical din cadrul instituțiilor de învățământ. Aceasta, pentru că Guvernul nu a susținut proiectul de lege, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați, care propunea excluderea personalului medical din cadrul instituțiilor de învățământ și trecerea cheltuielilor pentru serviciile de sănătate suplimentare, oferite copiilor, elevilor și studenților din bugetele instituțiilor de învățământ la fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a specificat, că, spre regret, serviciile de sănătate suplimentare, oferite acestei categorii, nu se regăsesc în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Printre aceste servicii de sănătate suplimentare, nomenclatorul cărora se aprobă de Executiv, se înscriu depistarea timpurie a bolilor transmisibile, supravegherea medicală a contactelor cu bolnavii contagioși, organizarea dezinfecțiilor, investigarea copiilor și elevilor la helminți, depistarea focarelor de pediculoză, monitorizarea strictă a alimentației copiilor în grădinițe și școli, precum și a orelor de educație fizică, activitățile de informare privind pericolele de traumatisme, consumului de droguri, altor substanțe toxice și alcool. De asemenea, Glavan a spus, că autori inițiativei legislative nu au precizat instituțiile medicale, în subordinea cărora ar putea fi trecuți asistenții medicali, care prestează aceste servicii de sănătate suplimentare copiilor, elevilor și studenților. Structura asistenței medicale primare este constituită, în prezent, din 264 Centre de sănătate, 14 Centre ale medicilor de familie cu 637 oficii ale medicilor de familie, oficii de sănătate și asociații medicale teritoriale. În opinia Ruxandei Glavan, este necesar un schimb profund de opinii privind subdiviziunile, în statele cărora vor fi încadraţi acești specialiști medicali, care prestează nu doar servicii strict medicale, dar și publice, de informare și educare. Totodată, ea a relevat că în procesul elaborării modelului nou de organizare a asistenței medicale, Ministerul Sănătății are în vizor necesitatea responsabilizării asistenților medicali în prestarea serviciilor medicale, adresate copiilor și tinerilor, încadrarea acestor servicii în asistența medicală primară, prevăzută în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.