Știri

Plata cotizațiilor de către auditori și stagiari

Au mai rămas 10 zile până la expirarea termenului-limită de achitare a cotizațiilor anuale ale auditorilor (0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern1) și ale stagiarilor (0,05 din salariul mediu lunar pe economie) ce urmează a fi virate în bugetul I.P. „Consiliul de supraveghere a auditului”. Amintim: cuantumul acestor plăți a fost aprobat prin Decizia nr.14/2019 a Consiliului respectiv, fiind stabilite normele privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor.
 
Conform prevederilor art.39 din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, cotizațiile menționate supra sunt îndreptate, de rând cu alte plăți stabilite de lege2, pentru finanțarea activității Consiliului.

 

Amintim că, la 9 decembrie 2020, Guvernul a votat Hotărârea privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021, care prevede la venituri suma de 1724,3 mii lei și la cheltuieli  – 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care va fi acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021. Veniturile care reprezintă plăţile şi cotizaţiile efectuate de auditori, de entităţile de audit și de stagiarii în audit vor constitui 1524,3 mii lei, iar alocațiile de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanțelor sunt aprobate în sumă de 200,0 mii lei.

________________________________________

1 Pentru anul 2021 - 8716 lei.

2  Legea 271/2019, art.39 alin.(3) Finanțarea Consiliului este asigurată din:           

a) plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;           

b) plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decît la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;           

c) plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;            

d) plata în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;           

e) cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;            

f) cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;           

g) plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;            

h) plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;           

i) plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit;             j) subvenţiile de la bugetul de stat;           

k) tarifele stabilite pentru serviciile prestate în conformitate cu legislația;           

l ) încasări obținute din vînzarea publicațiilor proprii;           

m) alte surse neinterzise de legislație.

510 vizualizări

Data publicării:

05 Februarie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon