17
06 2016
2413

Politica bugetar-fiscală-vamală a fost votată

Proiectul conține prevederi ce vizează Codul fiscal, Codul vamal, Codul contravențional, Legea cu privire la patenta de întreprinzător, Legea privind aprobarea Nomenclatorului combinate a mărfurilor și alte acte normative. Conform proiectului de lege, în Codul fiscal va fi specificat faptul că, veniturile obținute ca recompense sau remunerații ale membrilor consiliului societăților și ai comisie de cenzori în scopuri fiscale vor fi considerate de patron drept salariu din care se va reține impozitul pe venit. Totodată, reprezentanța permanentă va fi scutită de prezentarea în termen de 30 de zile a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului precedent pe parcursul căreia a fost desfășurată activitatea de întreprinzător. Proiectul propune extinderea dreptului de deducere a cheltuielilor la calcularea impozitului pe venit și de trecere în cont a TVA aferentă întreținerii și funcționării autoturismelor folosite de către directorii generali, directorii executivi și conducătorii în domeniul administrativ pentru un singur autoturism, cu scopul de diminua presiunea fiscală a contribuabililor. De asemenea, se propune interzicerea restituirii TVA, taxei vamale și accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor. Politica bugetar-fiscală-vamală mai prevede eliminarea obligativității prezentării de către agenții economici a declarației vamale de export sau extrasul din declarația vamală de export în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronică emisă, în contextul beneficierii de restituire a sumei TVA și accizelor aferente livrării de mărfuri. Conform documentului, în cazul importului de servicii, indiferent de cine este beneficiarul – agenții economici, care desfășoară activitatea de întreprinzător sau instituțiile publice, care nu sunt întreprinzători vor fi obligați să achite TVA. Scopul acestei modificări este excluderea situațiilor de interpretare duală prin aplicarea TVA la importul serviciilor. O altă măsură prevăzută în proiectul de lege se referă la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de contribuabil al TVA fără a include livrările de mărfuri, servicii care nu constituie obiecte impozabile cu TVA. La moment valoarea plafonului de înregistrare al contribuabilului TVA se include atât în valoarea livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, se propune excluderea obligativității eliberării facturii fiscale și aplicarea mecanismelor de plată pentru agenții economici care activează în cadrul comerțului electronic similar celor care practică activitatea de comerț cu amănuntul. O altă prevedere este acordarea dreptului organelor fiscale de comercializare a bunurilor sechestrate calificate drept mărfuri bursiere. Astfel, comercializarea acestor bunuri se va efectua de către organul fiscal și nu prin intermediul Bursei de mărfuri, cum este actualmente. Proiectul de lege vizează pe anumite domenii alinierea politicii și legislației naționale privind domeniul fiscal și vamal la acquis-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife și Comerț, precum și consolidarea veniturilor bugetare și simplificării administrării fiscale și vamale. Proiectul a fost votat în lectură finală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.