03
04 2015
1183

Politică fiscală pe 2015 stimulează populaţia să investească în alte instrumente financiare, decît cele bancare

Persoanele fizice şi juridice vor fi stimulate pentu a investi mijloacele băneşti disponibile în instrumente financiare, altele decât cele bancare. În special, prin reorientarea acestora către valorile mobiliare de stat, potrivit proiectului modificărilor şi completărilor unor acte legislative în vigoare ce se referă la politica fiscală pe anul 2015, aprobată astăzi la ședința specială a guvernului. Astfel, se prevede acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilităţii fiscale privind scutirea de impozitul pe veniturile obţinute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat. Totodată, dobânzile la valorile mobiliare de stat vor fi achitate din mijloace financiare bugetare. Tot în această oridine de idei, se propune anularea facilităţilor fiscale, acordate persoanelor juridice pentru veniturile obţinute de la depozitele bancare, depuse pe un termen de 3 ani şi de la valorile corporative sub formă de obligaţiuni, emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani. Având în vedere că, din 2012, de când a fost reîntrodus impozitul pe venitul agenţilor economici, are loc anularea graduală a facilităţiilor fiscale la impozitul pe venit, se prevede anularea scutirilor pe veniturile obţinute din creditele acordate pe un termen de peste 3 ani şi, în proporţie de 2 la sută, pe veniturilor obţinute din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani de către băncile comerciale şi organizaţiile de microfinanţare. De asemenea, se propune stabilirea drept obiectiv al impunerii cu impozitul pe venit a întregului venit din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinute de persoanele fizice rezidente – cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăţoară activitatea de întreprinzător, şi nu numai a celui din investiţii şi financiar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.