15
03 2021
815

Portalul CCI client.chamber.md pentru serviciile de expertiză a mărfurilor

La finele anului trecut, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat portalul www.client.chamber.md care oferă posibilitatea agenților economici să solicite expertiza mărfurilor în regim online.

 

Serviciul de depunere online a cererilor permite reducerea timpului şi a costurilor.

Astfel,

  • Optând pentru serviciile la distanța, puteți depune cerere online din orice locație și la orice oră, evitând deplasările la sediile CCI a RM.
  • Platforma poate fi accesată de la calculator conectat la internet sau de pe un telefon mobil.
  • Utilizatorilor li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor prin serviciul MSign (semnătura electronică, semnătura mobilă sau buletinul electronic).

Pentru a beneficia de acest serviciu, persoane interesate pot solicita înregistrare pe platforma prin expedierea unui email la adresa electronică client@chamber.md și client.cciarm@gmail.com sau la nr. de telefon: (022) 23 87 81, 079 476 109.

Ghidul de utilizare poate fi accesat pe următorul link

Ce genuri de expertiză pot fi solicitate?

Confirmarea calității și cantității mărfurilor este factorul-cheie pentru orice contract comercial iar cu asistența experților CCI antreprenorii pot minimiza riscurile, să asigure respectarea obligațiilor contractuale și cerințele legale.

 

Informații corecte despre cantitatea și calitatea bunurilor pot fi necesare la diferite etapele de producție, expediție, depozitare sau comerț. În acest sens, expertiza mărfurilor efectuată de Camera de Comerț și Industrie poate oferi soluții pentru producători, exportatori, importatori, transportatori dar și alte persoane interesate.

  • Expertiza cantitativă. Corectitudinea datelor despre cantitatea mărfurilor și identificarea pierderilor cantitative este un subiect esențial pentru partenerii unui contract de vânzare-cumpărare.

Expertiza cantitativă asigura verificarea cantității de facto a mărfii cu cea indicată în contract şi documente comerciale sau de transport. 

În baza raportului de expertiză, părțile contractului pot obține date concrete și obiective privind cantitatea și greutatea bunurilor de facto la momentul expedierii, recepționării sau comercializării.

 

  • Expertiza calitativă. Confirmarea calității mărfurilor este factorul cheie pentru orice tranzacție. Experții pot determina starea de facto a mărfurilor la etapa expedierii/ recepționării, încărcării/ descărcării, depozitării sau în alte condiții solicitate. De asemenea poate fi verificat dacă mărfurile sunt ambalate, marcate și etichetate corespunzător.

 

Expertiza calității și cantității poate fi aplicate tuturor categorii de mărfuri agricole, industriale, utilaj, echipament etc., și contribuie la soluționarea dezacordurilor  între  partenerii (producător, vânzător, cumpărător, transportator etc.) privind calitatea și cantitatea mărfii.

 
Rapoarte de expertiză și evaluare ale CCI a RM sunt documente oficiale, care reflectă opinia independentă și obiectivă a expertului și sunt recunoscute de către alte instituții publice și private

 

CCI de asemenea, oferă servicii de consultanță în domeniul expertizei și evaluării bunurilor și ghidează antreprenorii spre optimizarea costurilor de producere și comerț.

 

Contacte: CCI a RM

Tel.: +373 22/ 23 84 32; +373 22/ 23 81 41

Email: expertiza@chamber.md  

Website: www.expertiza.chamber.md

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 8

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.