02
09 2014
1316

Poziţia CNAM faţă de problema neachitării primelor de asigurare în termen

Compania Naţională de Asigurări în Medicină reaminteşte că sistemul de asigurări medicale obligatorii existent în Republica Moldova este unul social, având la bază (ca şi în alte zeci de state europene) principiul solidarităţii, când cel bogat îl ajută pe cel sărac, cel sănătos pe cel bolnav, cel tânăr pe cel bătrân.

Acest ajutor se realizează prin contribuţia personală obligatorie la fondul unic de asigurări, din care sunt acoperite serviciile medicale necesare celor în dificultate.

Contribuţia este obligatorie ca şi în cazul altor taxe, impozite şi plăţi obligatorii către stat sau furnizorii de servicii (de ex. impozitul pe venit şi cel pe imobil, contribuţia de asigurări sociale de stat, plata pentru încălzire, energia electrică, apă etc.).

Numai prin respectarea de către cetăţenii Republicii Moldova a obligaţiilor legale de achitare a plăţilor menţionate se pot forma fonduri suficiente pentru a garanta funcţionarea instituţiilor sociale şi medicale, a achita pensii, a acoperi alte prestaţii necesare populaţiei, precum şi a livra ritmic serviciile vitale.

Nerespectarea, însă, a obligaţiilor legale prevede indiscutabil şi un mecanism de sancţionare conform legii, iar organele respective ale statului îl aplică în consecinţă.

Totodată, menţionăm că statul intervine cu măsuri de protecţie pentru cei care într-adevăr nu au veniturile necesare să acopere anumite plăţi. Şi în cazul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Guvernul asigură 15 categorii de cetăţeni, printre care pensionari, copii, gravide, şomerii înregistraţi oficial, persoane cu dizabilităţi, persoane care beneficiază de ajutor social etc., în total circa 1,7 milioane de cetăţeni.

Mai mult ca atât, statul vine în ajutorul beneficiarilor sistemului de asigurări medicale obligatorii, oferind reduceri de 50% la achitarea în termen a primei de asigurare medicală pentru cei care achită în mod individual.

Prin prisma celor expuse mai sus, ne vom referi la cazul domnului Duplinschi din r-l Ştefan Vodă, discutat în mai multe surse media.

În anul 2012, agenţia teritorială a CNAM a constatat restanţa dlui Duplinschi Vladimir la plata primei de asigurare, fiind depăşit termenul legal de achitare (31 martie). Dl Duplinschi este înştiinţat în data de 21.09.2012 despre acest fapt şi i se solicită să-şi onoreze obligaţia legală.

Nefiind achitată contribuţia menţionată, cazul a fost remis în instanţa de judecată, iar ordonanţa judecătorească privind încasarea restanţelor a fost direcţionată spre executare silită executorului judecătoresc. Etapele ulterioare sunt în prerogativa organelor judiciare.

Subliniem faptul că în anul 2012 în raionul Ştefan Vodă au fost iniţiate şi remise în instanţa de judecată 71 de cauze civile, toate fiind în câştig de cauză pentru CNAM.

Este regretabilă situaţia în care s-a ajuns în cazul dlui Duplinschi, însă atragem atenţia că faţă de dumnealui Judecătoria Ştefan Vodă a aplicat arestul contravenţional nu din cauza că nu ar fi avut poliţă de asigurare, ci pe motiv că, fiind somat repetat de către executorul judecătoresc, nu a executat o hotărâre judecătorească anterioară.

Mai mult ca atât, în 2013, dl Duplinschi a achitat prima de asigurare în termen, beneficiind şi de o reducere de 50%. În acelaşi timp nu s-a adresat la niciun organ al statului pentru a solicita încadrarea în una din cele 15 categorii de persoane socialmente vulnerabile asigurate de stat.

Este important de reţinut că nu trebuie de neglijat executarea la timp şi corespunzător a tuturor obligaţiilor stabilite prin lege. Iar în cazul achitării primelor de asigurare către fondul AOAM avem şi obligaţia morală ca prin onorarea obligaţiunilor să facem posibilă acoperirea serviciilor medicale pentru cei care au nevoie de acestea, cei bolnavi şi suferinzi, copiii, părinţii, buneii noştri, care necesită cel mai des asistenţă medicală.

via www.cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.