11
02 2015
1261

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” a semnat un Acord de cooperare cu AO „Ecofin Consult”

Investiţiile în relaţii de colaborare pe termen lung reprezintă o abordare corectă pentru a obține cele mai bune performanţe în activităţile desfăşurate. Reieşind din această idee, PP „Monitorul Fiscal FISC.md” şi Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin Consult” au semnat recent un Acord de cooperare. Parteneriatul instituit reflectă determinarea comună a părţilor de a mediatiza reciproc informaţii şi evenimente cu un grad înalt de utilitate şi importanţă pentru public. Aceste iniţiative poartă un caracter strategic şi vizează, în mod preponderent, sporirea nivelului de conformare fiscală şi promovarea importanţei profesiei contabile pe fundalul consultării societăţii privind impozitele şi taxele existente şi crearea unui cadru de conştientizare a rolului contabililor pentru economie. De remarcat, că obiectivul major al acestui Acord este calitatea, adică atingerea celor mai bune rezultate posibile în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a contabililor din Republica Moldova corespunzător practicilor şi standardelor aplicate cu succes pe plan internaţional, stabilind totodată raporturi viabile între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili. În urma validării relaţiilor de cooperare între PP „Monitorul Fiscal FISC.md” şi AO „Ecofin Consult”, devine necontestat faptul că activităţile realizate în comun şi schimbul de informaţii vor servi cerinţelor publicului larg în noutăţi pe domenii fiscal-contabile. Acordul de parteneriat, fiind unul profund ancorat în necesităţile contabililor din Republica Moldova, va asigura consolidarea eforturilor de modernizare şi îmbunătăţire a comunicării între sectorul public (în special dintre autoritatea fiscală naţională) şi contribuabili, precum şi lărgirea impactului pozitiv al acestor raporturi. Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin-Consult”, înfiinţată la 21 iunie 2004, este o organizaţie necomercială şi neafiliată politic, cu o vastă experienţă în protecţia drepturilor şi promovarea intereselor contribuabililor, în special, ale auditorilor şi consultanţilor în management, precum şi în domeniile prestării serviciilor de proiectare, implementare a sistemelor de management calitate / mediu / siguranţa alimentului / securitate şi sănătate ocupaţională / securitatea informaţiei, al prestării serviciilor de instruire a audienţilor şi de consultanţă în domeniul economic, financiar-fiscal, contabil, antreprenorial. Asociaţia îşi realizează activitatea în folosul societăţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.