07
12 2015
3774

Precizări referitoare la perioada de valabilitate a poliţei medicale

Întru comentarea litigiului privind condiţiile de activare a poliţei de asigurare medicală, menţionăm că a fost vorba nu atât despre perioada de valabilitate a poliţei, aşa cum s-a vehiculat în presă, cât despre modalitatea de activare şi de achitare a acesteia. Compania Naţională de Asigurări în Medicină regretă faptul că a avut loc acest caz de neactivare a poliţei de asigurare şi, respectiv, neacordare a serviciilor medicale din contul asigurării medicale obligatorii, în pofida achitării integrale a primei în sumă fixă. Poliţa pentru persoanele care se asigură în mod individual este valabilă/activă de la data achitării primei până pe 31 decembrie a anului în care a fost efectuată plata. Pentru ca poliţa medicală să fie valabilă, persoanele respective trebuie să achite integral prima în sumă fixă. În caz contrar, CNAM nu are dreptul de a elibera sau activa acestor persoane poliţa de asigurare. Concomitent, conform Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), mărimea primelor de asigurare este aprobată anual prin Legea fondurilor AOAM, care este valabilă până pe 31 decembrie a anului de gestiune. Astfel, persoanele care se asigură în mod individual achită prima de asigurare în sumă fixă în cuantumul prevăzut anual de Legea fondurilor AOAM şi, respectiv, termenul de valabilitate a poliţei este identic cu perioada de acţiune a legii sus-menţionate.

via | www.cnam.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.