11
03 2015
896

Premierul Chiril Gaburici a apreciat activitatea Serviciului Fiscal de Stat

Primul-ministru Chiril Gaburici a apreciat activitatea autorității fiscale naționale, care, pe parcursul anului trecut, dar și în primele luni ale lui 2015, a realizat încasări de venituri la buget peste estimările inițiale.

În cadrul unei ședințe de lucru cu participarea conducerii şi angajaților Serviciului Fiscal de Stat, șeful Executivului a menționat că obiectivul de bază al SFS rămâne combaterea evaziunii fiscale și că toți agenţii economici trebuie să fie tratați în mod egal, iar societatea, contribuabilii, trebuie să fie educați în spiritul conformării fiscale voluntare.

Vin din domeniul afacerilor şi, atunci când eram încadrat în business, tot timpul mi-am dorit să văd un partener în Serviciul Fiscal de Stat şi nu doar un organ de control, a mai specificat Chiril Gaburici.

La același subiect, ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, a relevat importanța sarcinilor ce-i revin Serviciului Fiscal de Stat, în contextul unor fenomene economice negative externe, capabile să afecteze partea de venituri la buget. Șeful finanțelor a apreciat eforturile de modernizare a fiscului, randamentul tot mai sporit în acumularea de venituri la buget, și a jalonat obiectivele de viitor ale instituției, opinând, totodată, în favoarea identificării mijloacelor necesare pentru a fi reparat edificiul în care să fie amplasat sediul SFS.

În contextul subiectelor abordate, Șeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a exprimat gratitudine pentru faptul că Guvernul și personal premierul Chiril Gaburici s-au angajat să acorde o deosebită atenție administrării fiscale, vizita de astăzi venind să confirme acest fapt.

Această concluzie, a menționat Ion Prisăcaru, descinde inclusiv și din Programul de activitate a Guvernului 2015- 2018. Cu referință la activitatea SFS, Ion Prisăcaru a specificat că a fost inițiată elaborarea unui nou Plan strategic, pentru anii 2016-2020. Trecând în revistă rezultatele activității Fiscului, Șeful SFS a relevat că, pe parcursul anului 2014, Serviciul Fiscal de Stat a încasat venituri la bugetul public național în sumă de 23410,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 100,7% față de sarcina de încasare.

În raport cu acumulările anului 2013, la bugetul public național, la toate compartimentele acestuia, a fost înregistrată o creștere a veniturilor încasate cu 3424,5 mil.lei sau mai mult cu 17,1%. Aceste rezultate, a specificat Ion Prisăcaru, se datorează lărgirii spectrului de servicii acordate contribuabililor și măsurilor de conformare fiscală, care au un efect de lungă durată, în primele 2 luni ale anului curent sarcina de acumulări la bugetul public național fiind realizată la nivel de 108,6%, asigurând o creștere a veniturilor bugetare față de perioada respectivă a anului precedent cu 14,9%.

Pe finalul primei părți a ședinței de lucru, au fost înmânate două diplome, pentru „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”, şi, altele două, pentru cei mai buni contabili profesionişti. În partea a doua a ședinței, Ion Prisăcaru a tratat cu șefii IFS teritoriale sarcinile curente ale autorității fiscale, cât și cele de perspectivă, accentele fiind puse pe conformarea fiscală voluntară, dar și pe aplicarea de sancțiuni severe în cazurile contribuabililor care se eschivează cu rea-voință de la onorarea plăților către buget.

Serviciul de presă al IFPS

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.