23
10 2014
784

Președintele BM îndeamnă conducătorii țărilor lumii să contribuie la reducerea sărăciei și inegalității prin realizarea conceptului de prosperitate partajată

Președintele Grupului Băncii Mondiale Jim Yong Kim menționează într-un articol de opinie, că în ultimul sfert de secol au fost obținute progrese mari în lupta împotriva sărăciei. Numărul persoanelor, care trăiesc în sărăcie, s-a redus cu două treimi. Adică, în anul viitor, comparativ cu 1990, un miliard de oameni nu vor mai trăi în sărăcie extremă. Este un progres, dar, totuși, va fi mult prea dificil ca să fie ajutați să scape de sărăcie următorul miliard de oameni. În acest sens este mult de lucru. BM urmărește două obiective: eradicarea sărăciei extreme pînă în 2030 și creșterea a ceea ce se numește "prosperitate partajată", în rîndul celor care reprezintă cele mai sărace 40 procente de oameni din țările în curs de dezvoltare. Prosperitatea partajată înseamnă să fie asigurate condițiile adecvate, ca acea creștere economică care se obține într-o țară să se soldeze cu îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor ei, nu doar a vieții cîtorva privilegiați. Adică, să contribuie la sporirea veniturilor oamenilor cu cele mai mici salarii din țările în curs de dezvoltare, la îmbunătățirea accesului acestora la elementele esențiale ale unei vieți: inclusiv la hrană și adăpost. Deși creșterea veniturilor individuale este importantă, oficialul BM spune, că ea constituie doar o parte a ecuației de majorare a prosperității partajate. Este necesară o creștere economică generatoare de beneficii, care ar crea societăți mai echitabile. Astfel, în afară de sporirea veniturilor, creșterea prosperității partajate se focalizează, de asemenea, pe îmbunătățirea egalității de gen, eliminarea discriminării, asigurarea accesul oamenilor cu venituri mici la apă curată, salubritate, asistență medicală, educație și locuri de muncă. Răspîndirea virusului Ebola în Africa de Vest, precum se menționează în articolul de opinie, arată cît se poate de clar importanța obiectivului de prosperitate partajată. Lupta împotriva virusului este o luptă pe mai multe fronturi, viața și sănătatea omului fiind pe primul plan. Dar aceasta este, totodată, o luptă împotriva inegalității și sărăciei. Nu ar fi trebuit să ajungem astăzi în situația, cînd mii de oameni din aceste țări mor, deoarece loteria a făcut ca ei să se nască în locul nepotrivit. Majorarea prosperității partajate este, de asemenea, importantă pentru exercitarea dreptății. Organizația de combatere a sărăciei Oxfam International a raportat recent că 85 cei mai bogați oameni ai lumii dețin o avere comună egală cu averea celor mai sărace 3,6 miliarde de oameni. Faptul că un număr atît de mare de oameni trăiesc în sărăcie extremă, constituie, în opinia președintelui BM, o pată pe conștiința colectivă a omenirii. Protejarea posibilității individului de a culege recompense financiare pentru munca grea și de a se bucura de succes este esențială. Doar aceasta creează motivație, stimulează inovația și permite oamenilor să-i ajute pe alții. Experiența BM sugerează patru strategii de atingere a obiectivului de prosperitate partajată. Este vorba de dezvoltarea capitalului uman; construirea și implementarea rețelelor de securitate socială bine concepute; oferirea stimulentelor pentru sectorul privat, în vederea creării locurilor de muncă atractive, și implementarea politicilor fiscale și ecologice durabile, capabile să faciliteze realizarea acestor scopuri – se mai spune în articolul de opinie semnat de președintele BM Jim Yong Kim.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.