21
12 2015
1185

Prezentarea Conceptului privind transpunerea Directivelor privind contabilitatea şi auditul

În contextul consolidării forţelor în promovarea continuă a reformelor în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului, în perioada 17-18 decembrie, curent, în incinta Ministerului Finanţelor, au avut loc două mase rotunde cu genericul ,,Transpunerea Directivelor privind contabilitatea” şi ,,Transpunerea Directivelor privind auditul” organizate cu suportul proiectului regional STAREP (Consolidarea activităţii de audit şi raportare financiară în ţările din Parteneriatul Estic). Întrunirile au avut drept scop prezentarea proiectelor conceptelor de transpunere a Directivelor privind contabilitatea şi auditul în legislaţia naţională, care reprezintă punct de pornire la elaborarea proiectelor de lege privind contabilitatea şi auditul, la care au participat reprezentanţi ai organelor de reglementare, de supraveghere şi asociaţiile profesionale. În cadrul primei mese rotunde a fost prezentat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea şi s-a discutat pe marginea rezultatelor prezentate, iar în cadrul celei de-a doua mese rotunde a fost prezentat conceptul privind transpunerea Directivei privind auditul, cu intervenţia dlui Andrei Busuioc, specialist superior în managementul financiar, CFRR, dnei Svetlana Platon, consultant CFRR şi dnei Lidia Foalea, şef Direcţie, Ministerul Finanţelor. Prezentă la eveniment, Veronica Ursu, Secretarul de Stat al Ministerului Finanţelor, a remarcat că în perioada următoare este necesară mobilizarea tuturor părţilor interesate pentru modificarea legislaţiei naţionale astfel, încît aceasta să răspundă rigorilor impuse de directivele comunitare. În anul 2016 va demara procesul de elaborare a proiectelor noilor legi a contabilităţii şi auditului. Îmbunătăţirea calităţii raportării financiare a entităţilor autohtone va contribui la creşterea gradului de credibilitate şi comparatibilitate a informaţiei din situaţiile financiare la nivel naţional şi la crearea unui mediu de afacerei favorabil, a precizat Veronica Ursu. Directiva privind contabilitatea (2013/34/EU) se bazează pe o abordare ce prevede creşterea dezvăluirilor în dependenţă de mărimea entităţii, reducerea numărului de opţiuini disponibile referitor la recunoaşterea, măsurarea şi prezentarea, precum şi crearea unui regim al entităţilor mici armonizat în mare măsură cu limitarea cantităţii informaţiilor ce pot fi solicitate de la entităţile mici în situaţiile financiare anuale. Transpunerea Directivei privind auditul (2006/43/EU) şi a Regulamentului privind cerinţele specifice pentru auditul entităţilor de interes public oferă o oportunitate Ministerului Finanţelor de a perfecţiona cadrul de reglementare a activităţii de audit şi de supraveghere publică.

via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.