30
10 2014
2466

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul III anul 2014

În perioada 1 – 20 octombrie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul III al anului 2014. În perioada de raportare circa 3370 plătitori de contribuţii la BASS, ceea ce constituie cu 600 mai mult ca în trimestrul II al anului curent, au ales modalitatea de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS cu aplicarea semnăturii digitale prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „e-Reporting”, raportare.md. Casa Naţională de Asigurări Sociale salută faptul că plătitorii de contribuţii la BASS au ales modalitatea de prezentare a declaraţiei forma 4-BASS prin Internet şi propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să utilizeze tehnologiile informaţionale în interacţiunea cu subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, respectiv, să beneficiere de avantajele oferite de serviciul de depunere a declaraţiilor forma 4-BASS prin Internet cu aplicarea semnăturii digitale. Prezentarea declaraţiilor prin metoda automatizată de raportare electronică în afară de disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica şi/sau prezenta declaraţiile cu aplicarea semnăturii digitale aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.