21
12 2015
2096

Prezentarea declaraţiilor REV-5 prin intermediul sistemului informaţional „e-Raportare”

Pe parcursul lunii noiembrie 2015, colaboratorii Direcţiei Generale Evidenţa Individuală a Contribuţiilor au continuat să acorde suport plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în procesul de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate electronic, utilizînd portalul „e-Raportare”. Concomitent, la etapa actuală continuă să se desfăşoare seminare instructive cu contabilii instituţiilor cu referire la prezentarea electronică a declaraţiilor la CNAS. Seminarele sunt gratuite şi au loc în fiecare zi de vineri la ora 14.00. Conform ultimelor date statistice, procesate de către Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor, în luna noiembrie au fost acumulate declaraţii pentru luna octombrie a anului 2015, unde din 747615 declaraţii ale persoanelor asigurate importate, 709720 au fost importate în baza de date a CNAS on-line prin intermediul SI „e-Raportare”, ceea ce constituie 94,93% din numărul total al acestora. Totodată 81,27% din declaraţiile REV-5 prezentate electronic au fost semnate cu semnătură electronică avansată, celelalte declaraţii urmînd să fie semnate cu semnătură olografă la finele anului. La moment direcţia depune maxim efort ca începînd cu anul 2016, sistemul de raportare electronică „e-Raportare” să permită recepţionarea on-line a anchetelor persoanelor asigurate, formular REV-1.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.