26
05 2016
858

Primele proiecte pentru stabilizarea sectorului financiar-bancar au fost aprobate

Guvernul a aprobat în ședința de ieri unele proiecte normative incluse în pachetul de armonizare a legislației naționale din sectorul financiar-bancar la directivele UE. Proiectul Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare instituie un cadru legal unic, care va reglementa sistemul de plăți și de decontare a instrumentelor financiare prin intermediul sistemului informațional de plăți interbancare al Băncii Naționale a Moldovei. Proiectul are drept scop reducerea riscului sistemic asociat cu tranzacțiile din sistemele de plăți, va asigura caracterul definitiv al decontării, protejarea ordinelor de plată și a celor de transfer, va uniformiza și sistematiza reglementările aplicabile în sistemele de plăți și de decontare. Cel de al doilea proiect de Lege vizează instituțiile publice și persoanele juridice, precum bănci, companii investiționale și va reglementa regimul juridic aplicabil contractelor de garanție financiară, punerea la dispoziție și executarea garanțiilor financiare, dreptul de utilizare a acestora ș.a. Scopul proiectului este de a asigura certitudinea și eficiența contractelor de garanție în cazul creditelor, de a reduce formalitățile la furnizarea și acceptarea garanțiilor financiare și de a facilita executarea garanției în cazul intentării procedurii de lichidare asupra furnizorului garanției. Impactul economic al acestui proiect constă în facilitarea utilizării de bănci a creanțelor pecuniare în calitate de garanții în cadrul operațiunilor de creditare ale băncii centrale, fapt ce va îmbunătăți accesul băncilor la lichiditate ca urmare a volumului de creanțe pecuniare în portofoliul acestora și, deci va favoriza finanțarea proiectelor de afaceri.


via | www.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.