Știri

Privarea mamelor fără loc de muncă de indemnizația de maternitate contravine Constituției

Curtea Constituțională (CCM) a declarat neconstituțională privarea mamelor fără loc de muncă, care au demisionat în timpul sarcinii, de indemnizaţia de maternitate. Astfel, Curtea a statuat că prevederile privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale tratează divergent diferite categorii de mame în perioada pre și post natală. În argumentarea sa, Curtea a menționat că aceste condiții creează o atitudine inechitabilă între soțiile care nu au lucrat deloc și cele care au lucrat parţial în ultimele 9 luni premergătoare concediului de maternitate. Deși, în ziua nașterii, cele două categorii de mame au același statut, de persoane întreținute, legislația prevede retribuție socială doar pentru soțiile șomere pe toată durata celor 9 luni de sarcină. În context, Curtea a subliniat că tratamentul diferențiat instituit pentru obținerea indemnizației de maternitate fără o justificare obiectivă și rezonabilă este contrar prevederilor Constituției cu privire la Egalitate, Dreptul la asistență și protecție socială și Protecția Familiei. De asemenea, Curtea a reiterat că, deşi, statul beneficiază de o amplă marjă de apreciere în domeniul securităţii sociale, şi prin urmare este în drept să extindă protecţia socială mai multor categorii de persoane, acesta este obligat să asigure un tratament echitabil între toate categoriile beneficiare de indemnizaţie de maternitate. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Sesizarea a fost depusă la CCM în cadrul unei excepții de neconstituționalitate de către reprezentantul reclamantei, Ipatii Denis, în cadrul unui litigiu care se află pe rolul Judecătoriei Chișinău, sectorul Centru. Pe 9 februarie, s-a împlinit un an de la adoptarea Hotărârii CCM, în urma căreia judecătorilor, avocaților şi cetățenilor care au dosare pe rol le-a fost oferit dreptul să sesizeze Curtea Constituțională în privinţa excepţiilor de neconstituţionalitate. Subiectul a fost examinat de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: Domnul Alexandru Tănase, preşedinte și domnii Aurel Băieşu, Igor Dolea, Victor Popa, Veaceslav Zaporojan, judecători. În cazul examinat, reclamanta a fost angajată în câmpul muncii în cele 9 luni premergătoare concediului de maternitate însă la câteva luni, până la naștere, a demisionat. Aceasta a pretins că neacordarea indemnizației de maternitate - din mărimea salariului soțului - mamei care a lucrat o anumită perioadă pe parcursul a 9 luni de zile premergătoare nașterii și a demisionat, constituie un tratament discriminatoriu în raport cu mamele care nu activează în general pe parcursul acestor 9 luni și beneficiază de acest drept.

via | www.constcourt.md

4362 vizualizări

Data publicării:

17 Februarie /2017 14:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon