15
01 2016
1597

Privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015

Ministerul Finanţelor informează despre elaborarea comunicatului informativ (aici) privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 aferente modificărilor operate prin legea nr.71 din 12.04.2015. Comunicatul informativ are drept scop explicarea unor aspecte în partea ce ţin de modificarea şi introducerea noilor prevederi privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător (deducerea uzurii şi cheltuielilor aferente întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului; deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale; deducerea donaţiilor efectuate pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare), precum şi introducerea prevederilor privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, aferente întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.