18
05 2016
759

Privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 4 luni ale anului 2016

Pe parcursul a primelor 4 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5287,3 mil. lei sau 38,8% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3033,6 mil. lei, sau 33,1% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2252,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
  • 1336,4 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 39,7% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu;
  • 916,0 mil. lei (86,2% din suma anuală prevăzută în bugetul provizoriu) – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale.
Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 4953,3 mil. lei sau 36,3% din suma anuală de 13649,4 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. Veniturile totale executate în primele 4 luni ale anului 2016 au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 334,0 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2016 a constituit 364,4 mil. lei.

via | www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.