09
09 2016
1777

Procesul de raportare financiară pentru agenții economici va fi simplificat

Un proiect de lege ce prevede simplificarea procesului de raportare financiară și statistică a fost inițiat de Ministerul Economiei și expediat Parlamentului. Proiectul prevede lansarea unei platforme unice de raportare la Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, ceea ce va permite excluderea dublării informației prezentate de agenții economici către instituțiile publice. Autorii propun substituirea celor cinci rapoarte care se referă la plăţile salariale şi pe care agenții economici sunt obligați să le prezinte (IRV14, BASS, REV5, MED08 și Formularul 2-03/1) cu un raport unificat FSIC16. Respectiv, agenții economici nu vor prezenta rapoarte distincte la diferite perioade către Serviciul Fiscal de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale și Cjmpania Naţională de Asigurări Medicale, ci vor veni cu un singur raport lunar, până la data de 25 a fiecărei luni. Substituirea celor cinci rapoarte existente în prezent cu FSIC16 va permite eliminarea datelor care se dublează, precum și diminuarea volumului datelor de raportare cu aproximativ 40%. Raportul va fi prezentat SFS, reieșind din atribuțiile legale stabilite Serviciului Fiscal de Stat privind sistemul public de asigurări sociale. Conform documentului, implementarea Raportului unificat va oferi mai multe beneficii, atât agenților economici, cât și instituțiilor statului, cum ar fi: diminuarea timpului și costurilor pentru întocmirea și prezentarea rapoartelor către instituțiile publice, interacțiunea autorităților cu o singură autoritate publică, acordarea SFS a unui instrument eficient de combatere a fenomenului „salariilor în plic”. Totodată, datorită modificărilor propuse la legislaţia în domeniul muncii, vor fi simplificate și cerințele față de agenții economici prin excluderea obligației de prezentare a statelor de personal și a carnetului de muncă către Inspectoratul de Stat al Muncii. Pentru implementarea raportului unificat proiectul legii prevede amendamente la mai multe acte, cum ar fi Codul fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, Codul Muncii, precum și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.