08
12 2014
1343

Procesul de subvenționare, mai predictibil pentru investitorii în sectorul agricol

În prezent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lucrează asupra elaborării legii privind principiile de subvenționare în sectorul agricol. Directorul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Petru Maleru, a spus că principala problemă, menționată și în Raportul auditului Curții de Conturi privind procesul de subvenționare în 2013, prezentat luni, a fost cea legată de faptul că Regulamentul de subvenționare se elaborează pe un singur an, AIPA fiind, practic, în incapacitate de a da un semnal clar investitorilor și potențialilor investitori privind suportul din partea statului, pe care pot conta. Elaborarea în fiecare an a unui Regulament, care prevede condiții noi de subvenționare și despre care investitorii află la începutul anului de subvenționare nu poate asigura o continuitate a fluxului investițional, - a specificat el. Implementarea Acordului de Liber Schimb, Aprofundat și Comprehensiv va permite Moldovei să ancoreze în politica europeană comună în domeniul agriculturii. Ceea ce înseamnă că va fi elaborat un Regulament de subvenționare a producătorilor agricoli de perspectivă, pe termen de 7 ani, cu revederea și modificarea acestuia, dacă va fi nevoie, după primii trei ani, - a spus Maleru. Raportul de Audit al Curții de Conturi mai recomandă AIPA, care implementează politicile de subvenționare, să monitorizeze și să transmită operativ Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare obiecțiile expuse de producători privind perfecționarea procedurilor de subvenționare, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de subvenții. Pe parcursul efectuării auditului Curtea de Conturi a constatat incoerențe în verificarea de către colaboratorii AIPA a cererilor de subvenționare. Deși subvențiile se acordă pentru investiții, totuși, pare mic numărul beneficiarilor. Pe parcursul anului 2013, subvenții au primit 0,3% din numărul proprietarilor de terenuri. Nu a fost exclusă practica, cînd subvențiile sunt acordate mau mult producătorilor, care au în posesie suprafețe de teren agricol mari și profituri de zeci de milioane, pe cînd cei mici sunt uitați. De asemenea, beneficiari de subvenții sunt întreprinderile de procesare și nu acele, care au activități de producere, adică cultivă produse agricole. Se comit erori de calculare a mărimii subvențiilor, unii producători primesc subvenții fără a prezenta setul de documente, stabilit pentru subvenționare. Se atestă și cazuri, cînd unii agricultori prezintă date eronate pentru a beneficia de subvenții. În special, cînd e vorba de subvenții acordate în urma pierderilor, cauzate de calamitățile naturale. Astfel, urmare a secetei și inundațiilor din anii 2012 – 2013 au fost acordate neregulamentar subvenții în sumă de 1,1 mil. lei de 10 producători (depistați). O parte a acestor compensații a fost returnată, circa 300 de mii lei au mai rămas să fie reîntoarse bugetului. Totodată, AIPA nu dispune de un registru al agenților economici, care au prezentat date eronate, datele acestea ar putea fi examinate la o nouă cerere de subvenționare. Potrivit Curții de Conturi, trebuie să fie stabilite obiectivele măsurabile pentru evaluarea impactului economic și social al subvenționării. Transparența mecanismelor de subvenționare, precum și eficiența acestor mecanisme ar contribui la sporirea competitivității sectorului agricol, la schimbarea structurii exportului de produse agricole, nu de materii prime, dar de produse finite, care ar aduce o valoare adăugată mai mare economiei Republicii Moldova, - a concluzionat președintele Curții de Conturi Serafim Urechean. Subvențiile alocate în 2013 din buget în sumă de 462 mil. lei au fost utilizate pentru asigurarea riscurilor în agricultură, pe o suprafață de 25,9 mii ha, plantarea pomilor pe 4 mii hectare, plantarea a 1,4 mii hectare de vii, construcția și renovarea serelor și tunelurilor pe 72 mii hectare, procurare a 2,8 mii unități de tehnică și utilaj agricol nou, renovarea tehnologică a 35 ferme zootehnice și 15 ferme de păsări, procurarea a 3 872 capete de animale de prăsilă, construcția și renovarea la 45 frigidere, precum și pentru subvenționare dobînzilor la creditele luate de producători și consolidarea terenurilor agricole.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.