28
01 2016
1034

Procopie Duca despre unele rezultate ale activității P.P. “Monitorul fiscal FISC.MD“ reflectate pe pagina web, în anul 2015

Pe parcursul activității P.P. “Monitorul fiscal FISC.MD“, un pas important în acordarea serviciilor calitative și la timp a fost lansarea paginii web a publicației, care a permis conlucrarea mai strînsă și operativă cu contribuabilii, atît abonați la revista, cît și cu toți cititorii cointeresați în obținerea informațiilor necesare în largul spectru de situații ce țin de fiscalitate. Ținînd cont de cele expuse, actualul colaborator al P.P. “Monitorul fiscal FISC.MD”, expert în domeniul fiscalității Procopie Duca, responsabil de administrarea întrebărilor parvenite pe site, coordonarea acestora cu specialiștii Serviciului Fiscal, întocmirea răspunsurilor și aducerea lor la cunoștința solicitanților, a perfectat un studiu privind rezultatele activității în anul 2015 la compartimentul paginii web - “Poziția oficială”, care, la rînd cu alte compartimente, nu mai puțin importante, cum ar fi “Noutăți fiscale”, “Analitica și statistica”, “Servicii electronice”, ”Expert”, etc, specifică spectrul larg de situații fiscale și tot ce este legat de fiscalitate parvenite, practic, de la persoanele cointeresate. Studiul perfectat de Procopie Duca specifică, că la acest compartiment important – ”Poziția oficială a SFS” – compus din 4 rubrici: “Documente și comentarii”, “Intrebări și răspunsuri”, “Practica fiscală”, “Consultații juridice” – pe parcursul anului 2015 au fost plasate mai mult de 800 documente, articole, răspunsuri la întrebări, opinii, situații din practica fiscală și consultări juridice. Ține de menționat, că din acest volum masiv de informație circa 50 la sută (401 materiale) au fost vizualizate de toți contribuabili abonați la revista, fie la abonamentul “Premium+”, care prevede abonarea la revista tiparită + acces la versiunea electronică a revistei “Monitoriul fiscal FISC.MD”, fie la abonamentul “Electronic”, care prevede abonarea la versiunea electronică a revistei “Monitorul fiscal FISC.MD”, și nu au putut fi vizualizate de utilizatorii și vizitatorii site-ului care nu sînt abonați la revistă. Totodată, studiul efectuat pentru anul 2015 specifică, că pe site au parvenit la direct 148 de întrebări, nu mai puțin importante pentru publicul larg, răspunsurile oficiale, perfectate în marea lor majoritate de către specialiști în domeniul fiscalității și corespunzînd poziției oficiale a Serviciului Fiscal de Stat, au fost remise in adresa solicitantilor. Pentru anul 2016 întrebările parvenite la direct pe site, - spune Procopie Duca, - preconizăm să le selectăm pe domenii și să le expunem spre cunoștința tuturor abonaților revistei “Monitorul fiscal FISC.MD”. În proces de dezvoltare a site-ului este compartimentul “Forum”. În acest domeniu de activitate sînt rezerve majore, care pot fi dezvoltate de contribuabili și moderatorul site-ului, – spune Procopie Duca. – Aici ar fi cazul ca problemele abordate, reieșind din opiniile și discuțiile pe Forum, să fie aduse la bun sfîrșit, fie cu un răspuns oficial în baza studiului problemei de către specialiști, fie cu înaintarea propunerilor către IFPS sau Ministerul Finanțelor privind promovarea pentru definitivarea situației organelor respective (legislativ sau decisive). Conform opiniei acestuia, dezvoltarea în continuare a compartimentului “Forum” ar permite încadrarea în discuții a unui contingent mare de contribuabili cointeresați în aducerea la un bun sfîrșit logic a unor situații (probleme) fiscale, care timp îndelungat nu au dezvoltare din motivul că nu sînt observate (discutate), sau din lipsa de inițiativa a organelor de specialitate. În concluzie, – spune Procopie Duca, – aș vrea să îndemn cititorii, contribuabilii, angajații Serviciului Fiscal, contabilii și toate persoanele cointeresate la o colaborare permanentă prin intermediul site-ului “Monitorul fiscal FISC.MD", întru studierea întregului spectru de întrebări fiscale pentru a fi discutate, definitivate, aduse la timp la cunoștinta tuturor, pentru calcularea corectă și achitarea la timp a impozitelor, cît și în atenția angajaților SFS pentru o bună conlucrare în asigurare securității financiare a statului și pentru bunăstarea cetățenilor țării Moldova. După cum a fost specificat de la începutul activității revistei (acum 5 ani), scopul principal al P.P. “Monitorul fiscal FISC. MD” a fost și rămâne prezentarea tuturor contribuabililor a informațiilor oficiale și veridice în domeniul fiscalității, legislației în vigoare la acest compartiment, prezentării informațiilor utile, consultării mediului de afaceri, promovării politicii de parteneriat dintre mediul de business și autorități publice, ect.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.