27
01 2014
1603

Producţia globală agricolă în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2013, conform estimărilor preliminare, a marcat 138,3% faţă de anul 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea accentuată a producţiei vegetale - cu 61,8%, producţia animalieră a crescut cu 0,7%. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel: 1 Conform estimărilor preliminare 2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile 3 În masă după finisare Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2013 faţă de anul 2012 indică, că influenţa pozitivă mai semnificativă a avut-o creşterea producţiei de cereale şi leguminoase boabe de 2,2 ori, floarea soarelui – cu 66,6%, sfeclă de zahăr – cu 59,5%, cartofi – cu 31,5%, legume – cu 28,8%, struguri – cu 21,0%, care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 22,0%, cu 7,0%, cu 1,1%, cu 0,8%, cu 1,6% şi cu 2,2%. În anul 2013 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 72% (în anul 2012 – 62%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 29,0% (18,0%), culturi tehnice – 17,6% (14,5%), cartofi, legume şi bostănoase – 8,0% (8,7%), fructe, nuci şi pomuşoare – 5,4% (6,7%), struguri – 9,1% (10,4%). Producţiei animale i-a revenit 28% (în anul 2012 – 38%), din care de vite şi păsări – 15,7% (21,5%), lapte – 8,1% (11,1%), ouă – 3,0% (4,2%). Creşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2013 faţă de anul precedent a fost generată de creşterea roadei medii la toate culturile agricole. Astfel, producţia medie la un hectar de porumb a crescut de 2,5 ori, de soia – de 1,9 ori, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr – de cîte 1,8 ori, de grîu – de 1,7 ori, de orz – de 1,6 ori, de cartofi – de 1,3 ori. Creşterea producţiei animaliere cu 0,7% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări cu 32,6% în întreprinderile agricole şi producţiei de lapte cu 1,5% în gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier). Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică majorarea ponderii producţiei în întreprinderile agricole în volumul total al producţiei globale agricole. Aşadar, în anul 2013 ponderea producţiei întreprinderilor agricole a constituit 44% (în anul 2012 – 35%, în 2011 – 32%). În anul 2013 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 94%, rapiţă – 92%, soia – 84%, floarea soarelui – 83%, tutun – 76% şi cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 72%. Totodată, 85% din volumul total de cartofi şi legume, 73% de struguri, 66% de porumb pentru boabe, 97% de lapte, 65 % de carne, 60% de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.